17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliştii moldoveni iau lecţii în organizing de la colegii germani

Loading
Fără categorie Sindicaliştii moldoveni iau lecţii în organizing de la colegii germani
Sindicaliştii moldoveni iau lecţii în organizing de la colegii germani
suruceanu-germania

Foto: sindicate.md

 

O delegaţie a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova, condusă de Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM, a efectuat, recent, o vizită de studiu în oraşul Frankfurt (Germania). Evenimentul a fost or­ganizat în cadrul proiectului „Un pas înainte spre organizarea drepturilor muncii”, fiind finanțat de partenerul proiectului, Fundaţia „Friedrich Ebert Stiftung”, în parteneriat cu CNSM şi organizația nonguvernamentală Weltumspannend Arbeiten din Cadrul Federaţiei Sindicatelor din Austria.

 

Potrivit lui Nicolae Suruceanu, scopul acestei vizite a fost de a ex­tinde şi de a aprofunda cunoștințele formatorilor Școlii Sindicale din Moldova, precum și ai Școlii Sin­dicale a Proiectelor, care sunt implicați în domeniul organizing-ului sindical. Dumnealui ne-a rela­tat că, pe parcursul celor cinci zile de instruire, sindicaliştii din Mol­dova au fost familiarizaţi cu meto­dele moderne ale organzing–ului, prin intermediul cărora sindicatele analizează, negociază, acţionează în vederea eficientizării acţiunilor la nivel de unitate și naţional.

De asemenea, a avut loc un atelier de lucru comun cu parti­ciparea echipei din Moldova şi a reprezentanților proiectului din Austria, în cadrul căruia au fost discutate subiectele majore, pre­cum evaluarea intermediară a de­rulării Școlii Sindicale din Moldova și a Școlii Sindicale a Proiectelor, înaintarea propunerilor cu privi­re la îmbunătățirea procesului de instruire și identificare a unor idei valoroase pentru viitoarele proiec­te ce ar putea fi implementate de CNSM cu suportul financiar și teh­nic al partenerilor din Austria.

În afară de aceasta, a avut loc o întrevedere cu reprezentanții Federației Sindicale din construcții, agricultură și mediul înconjurător (IG BAU), care a fost urmată de un seminar de instruire la tema „Or­ganizing”. Astfel, Lars Dieckmann, responsabil de planificare strate­gică și control, şi Becici Zeynep, șefa Departamentului cleaning, au vorbit despre activitatea ce ține de organizing la nivel de federație și despre rezultatele reale obținute ca urmare a implicării și mobilizării membrilor de sindicat. Totodată, reprezentanții proiectului au fost familiarizați cu măsurile în vederea pregătirii și desfășurării unei cam­panii de organizing.

Nicolae Suruceanu ne-a mai relatat că, în incinta Federației Sindicatelor din Germania (DGB), sindicaliștii din Republica Mol­dova au participat la o acţiune de instruire, facilitată de către Manuel Negadi, organizer profesionist din cadrul DGB, prin intermediul căre­ia s-a ţintit familiarizarea membri­lor delegației moldovenești cu ex­perienţa sindicaliştilor din cadrul Federației IG BAU în domeniul de organizare a angajaților responsa­bili de curățenie în aeroportul din Frankfurt, dar mai ales în ce priveş­te rezultatele pozitive înregistrate în urma aplicării unei comunicări eficiente şi transparente.

La fel de utilă a fost şi familiari­zarea staff-ului Școlii Sindicale cu structura Federației Sindicale din construcții, agricultură și mediul înconjurător (IG BAU). Peter Rie­del, organizer din cadrul IG BAU, a prezentat programul educațional conceput în mod expres pentru se­cretari sindicali, care reprezintă o forță motrice în procesul recrutării și menținerii membrilor de sindi­cat. Ulterior, a fost evidenţiat rolul și sarcinile organizatorilor în mobi­lizarea implicării activiștilor sindi­cali în soluționarea problemelor la locurile lor de muncă.

Thomas Markhof, formator sin­dical din cadrul IG BAU, responsa­bil de formarea și perfecționarea secretarilor sindicali, a informat staff-ul Școlii Sindicale în ce pri­veşte aspectele teoretice și cele practice ale procesului de instru­ire a secretarilor, voluntarilor și activiștilor sindicali.

În context, putem menționa fap­tul că perspectivele Şcolii Sindicale din Moldova promit a fi încuraja­toare, deoarece asemenea vizite de studiu vin în mod exclusiv să for­tifice relaţiile de colaborare şi să extindă diapazonul cunoştinţelor persoanelor implicate. Aşa că vizita de studiu a sindicaliştilor moldo­veni în Germania, a concluzionat Nicolae Suruceanu, va contribui la crearea şi consolidarea echipei de organizeri, la extinderea şi apro­fundarea formatului actual al par­teneriatului existent între CNSM şi WUSA.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com