18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliştii îşi sporesc abilităţile de organizare eficientă

Loading
Fără categorie Sindicaliştii îşi sporesc abilităţile de organizare eficientă
Sindicaliştii îşi sporesc abilităţile de organizare eficientă

 

 

seminar-sindicons

Foto: arhivă peronală

Federaţia „Sindicons” a organizat, recent, în incinta Stațiunii balneare „Bucuria–Sind” din orașul Vadul lui Vodă, un semi­nar cu scopul de a acorda suport li­derilor de sindicate în organizarea conferinţelor şi adunărilor de dare de seamă şi alegeri.

 

Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”, a precizat că este vorba des­pre un ciclu întreg de seminare de acest fel, care au loc în perioada februarie-martie câte două–trei săptămânal. La ele participă toţi liderii şi membrii comitetelor sindicale pri­mare, de competenţa cărora depinde buna desfăşurare a campaniei de dare de seamă şi alegeri.

„Pentru Federaţia „Sindicons” este impor­tant ca aceste adunări să fie desfăşurate la un înalt nivel calitativ şi în termen, adică până la începutul lunii iulie a acestui an, în cores­pundere cu o decizie în acest sens a Comite­tului Executiv. Acest lucru ne va permite să ne pregătim de congresul al şaselea al fede­raţiei, preconizat pentru septembrie 2015”, a accentuat Victor Talmaci.

Perioada de desfăşurare a conferinţelor şi adunărilor de dare de seamă şi alegeri este una dificilă, deoarece criza care a afectat ramura construcţiilor duce la micşorarea volumelor de lucru şi, respectiv, a nivelului de bunăstare al membrilor, a apreciat pre­şedintele Federaţiei „Sindicons”. În multe cazuri, lucrătorii din construcţii sunt trimişi în şomaj tehnic şi chiar sunt în concediu fără plată.

În legătură cu această situaţie, întreprin­derile din ramura construcţiilor angajează tot mai puţini lucrători, ceea ce generează migraţia în masă a specialiştilor din acest do­meniu şi descreşterea numărului de membri ai organizaţiilor sindicale afiliate Federaţiei „Sindicons”.

În aceste condiţii, în cadrul seminarelor respective este abordată frecvent problema extinderii împuternicirilor acordate orga­nizatorilor sindicali profesionişti, în vede-rea motivării apar­tenenţei salariaţilor la sindicat, precum şi a prerogativei de a reprezenta concomi­tent interesele mem­brilor din mai multe organizaţii primare.

În cadrul acelu­iaşi seminar, Con­siliul de Femei al Federației „SINDICONS”, împreună cu reprezentanţii Consiliului de Tineret din cadrul CNSM, au organizat un recital muzical-poetic, în calitate de omagiu adus creaţiei marelui poet Grigore Vieru, care ar fi împlinit, zilele trecute, 80 de ani de la naştere. În faţa sindicaliştilor şi a pa­cienţilor de la Sanatoriul „Bucuria-sind” din Vadul lui Vodă au evoluat actori ai Teatrului de Revistă „Ginta Latină” şi alţi artişti autoh­toni, printre care Laurenţiu Popescu şi teno­rul Serghei Varsanov.

În context, a fost organizată şi o instruire de două zile cu tema „Comunicarea eficientă şi dezvoltarea personală a membrelor Con­siliului de Femei „Speranţa” al Federaţiei „Sindicons”.

Natalia Cozlov, preşedinta consiliului sus-menţionat, a specificat că scopul principal al acestei instruiri a fost de a dezvolta abilităţi­le de comunicare ale femeilor pentru a purta negocieri colective de succes. Aspectele abor­dare au vizat limbajul corpului, vestimenta­ţia potrivită, gestică, mimică, formularea mesajului, interpretarea reacţiilor angajato­rului în procesul de negocieri, contactul vi­zual, timbrul vocii etc.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com