27 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliştii, instruiţi în materie de responsabilitate socială corporativă

Loading
Fără categorie Sindicaliştii, instruiţi în materie de responsabilitate socială corporativă
Sindicaliştii, instruiţi în materie de responsabilitate socială corporativă

seminar-cnv

 

Un training în materie de respon­sabilitate socială corporativă a fost desfăşurat, recent pentru sindicaliştii din mai multe domenii. Evenimentul a fost organizat de Con­federaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, cu susţinerea Federa­ţiei Sindicatelor Creştine din Olanda (CNV) şi a Centrului pentru Cerce­tare al Companiilor Multinaţionale (SOMO). 

 

Nicolae Suruceanu, secretarul confederal al CNSM, a menţionat că responsabilitatea socială corporativă este un concept nou, care s-a afirmat în ultimii ani ca o formă de admi­nistrare a afacerilor. Aceasta este recunos­cută pe plan global şi este reglementată prin convenții și standarde internaţionale.

Totodată, responsabilitatea socială corpo­rativă este un concept prin care companiile transnaţionale integrează, în mod voluntar, aspecte de ordin social şi ecologic în operaţi­ile de afaceri. Astfel de companii activează şi în ţara noastră şi unele dintre ele dispun de organizaţii sindicale. În majoritatea lor, însă, asemenea structuri de asociere a salariaţilor nu există.

Nicolae Suruceanu a adăugat că une­le dintre sindicatele globale au încheiat cu administraţiile companiilor transnaţionale acorduri de responsabilitate socială. Prin aceste documente, angajatorii în cauză îşi asumă obligații privind aplicarea aceleiaşi atitudini faţă de salariaţii din toate ţările în care activează.

La rândul său, Nina Zghibarță, șefa Depar­tamentului relații internaționale al CNSM, a precizat că în ţara noastră conceptul de res­ponsabilitate socială corporativă este pro­movat cu suportul CNV din Olanda. În acest scop, la începutul acestui an, doi specialişti moldoveni au participat la un training pen­tru formatori în materie, organizat în Olan­da, pentru ca acum ei să-şi împărtăşească cunoştinţele altor sindicalişti.

Elizaveta Iurcu, vicepreședintă a Federa-ției Sindicatelor Lucrătorilor din Comunicații, una dintre cele două formatoare, a sub­liniat că, în Europa şi SUA, conceptul de responsabilitate socială este deja foarte bine cunoscut. În ţara noastră el este, însă, identi­ficat mai mult cu activităţile filantropice.

Agenda trainingului respectiv a inclus şi aspecte practice, inclusiv privind semnalarea şi documentarea cazurilor de violare a drep­turilor angajaţilor din companiile transnaţi­onale, precum şi elaborarea unor strategii de rezolvare a acestora, dar şi de monitorizare a lor.

De asemenea, participanţii la training au efectuat o vizită la o companie din capitală, unde au fost informaţi pe larg despre modul în care este aplicat la această unitate concep­tul de responsabilitate socială corporativă.

De menţionat că, în 2000, a fost iniţiat Pactul Global al Organizaţiei Naţiunilor Uni­te şi la el sunt afiliate deja şi întreprinderi care activează în Republica Moldova. Până acum, 4000 de agenţi economici din peste 70 de ţări ale lumii au aderat la acest pact. Pactul Global se bazează pe responsabilita­tea publică, transparenţă, bună-credinţă şi participare voluntară a companiilor şi a altor actori implicaţi.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com