1 noiembrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliștii din învățământ cer guvernării măsuri de urgență pentru reabilitarea prestigiului profesiei de pedagog

Loading
Fără categorie Sindicaliștii din învățământ cer guvernării măsuri de urgență pentru reabilitarea prestigiului profesiei de pedagog
Sindicaliștii din învățământ cer guvernării măsuri de urgență pentru reabilitarea prestigiului profesiei de pedagog
pedagog

Foto: vladtime.ru

 

Parlamentului Republicii Moldova

Guvernului Republicii Moldova

Ministerului Educației din Republica Moldova

 

Mult stimați guvernanți,

Activul sindical în număr de 96 de per­soane, care reprezintă cei aproape 3000 de angajați din sistemul educațional al raionu­lui Hâncești, în ajun de an școlar, vine către Dumneavoastră cu un apel de a conștientiza situația reală a angajaților din învățământul preuniversitar din Republica Moldova și a identifica soluții pentru îmbunătățirea stării de lucruri din învățământ.

În prag de an școlar, constatăm că s-au depus eforturi mari pentru pregătirea instituțiilor de începutul unui nou an de studii. Clădiri renovate, condiții optime de muncă (azi nu mai înghețăm în sălile de cla­să), se modernizează cu încetul baza tehni­co-materială.

Totuși, tinerii nu vin în sistem. Unele colective ating peste 50%  de cadre didac­tice pensionate. La necesarul de 110 tineri specialiști în raionul Hâncești, au venit doar ȘASE! Profesia de pedagog devine una de ocară!

Doar investind în educație, Republica

Moldova poate progresa. Însă pentru o educație de calitate sistemul are nevoie ce specialiști bine pregătiți și motivați, pentru a-și exercita profesia, de tineri performanți care să fie atrași de cariera didactică. Atâta timp însă cât un profesor va primi un sala­riu mai mic decât femeia de serviciu dintr-un magazin, tinerii vor alege magazinul, nu școala.

Discriminatoare este și salarizarea cadre­lor nedidactice față de salariații din sectorul real, salariul minim în sectorul bugetar fiind de două ori mai mic decât în sectorul real. Domnilor guvernanți, vă imaginați cum se trăiește cu 1000 de lei pe lună?

Pentru a soluționa problema cadrelor din învățământ, este nevoie de o majorare substanțială a salariului. Nu ne mai umiliți cu majorări de 3%, 8%! Cu adăugirea unui spor pentru vechime în muncă la salariul muncitorilor, care este limitat de unele restricții, devenind infim!

Liderii sindicali din instituțiile educațio-nale ale raionului Hâncești, reprezentanți legitimi ai salariaților, reuniți de Consiliul Raional Hâncești al Federației Sindicale a Educației și Științei, CER:

1. Abrogarea notei nr.2 la anexa 11 a Legii nr. 355 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și urgentarea elaborării și adoptării unei noi legi de salarizare a per­sonalului din învățământ, prin care salariile profesorilor să crească substanțial, asigu­rându-le o viață decentă și demnă;

2. Egalarea salariului minim din sectorul bugetar (1000 de lei) cu cel din sectorul real (2100 de lei);

3. Urgentarea modificării Hotărârii Gu­vernului nr. 801 cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în mun­că personalului din unităţile bugetare, astfel încât muncitorii să se bucure de spor pentru vechime în muncă pentru toată perioada de activitate, nu numai în ultima instituție;

4. Stabilirea sporului de compensare pen­tru munca în condiții nefavorabile în confor­mitate cu legislația în vigoare;

5. Majorarea cuantumului indemnizației unice pentru tinerii specialiști de la 24-30 de mii de lei la 38-50 de mii de lei și extinde­rea drepturilor la facilitățile sociale pentru tinerii specialiști repartizați în instituțiile din localitățile urbane.

Ignorarea în continuare a problemelor grave ale angajaților din învățământ poate conduce în perioada imediat următoare la declanșarea unor acțiuni de protest.

 

În numele activului sindical,

Ana Cimpoieșu,

președintele Consiliului Raional Hâncești

al Federației Sindicale a Educației și Științei

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com