25 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliștii din cultură și-au trasat prioritățile pentru următoarele luni

Loading
Fără categorie Sindicaliștii din cultură și-au trasat prioritățile pentru următoarele luni
Sindicaliștii din cultură și-au trasat prioritățile pentru următoarele luni

 

 

sindicatul-cultura

Foto: arhivă personală

Sindicatul Lucrătorilor din Cultură (SLC) a organizat, re­cent, un seminar cu genericul „Pregătirea organelor sindi­cale pentru campania de dare de seamă şi alegeri – 2015”, la care au participat preşedinţii organizaţiilor sindicale pri­mare subordonate direct Con­siliului Republican al SLC.

 

Seminarul dat a avut drept scop atât informarea participanţilor despre modificările ce s-au ope­rat în Regulamentul cu privire la procedura desfăşurării alegerilor organelor sindicale şi Regulamen­tul de organizare şi funcţionare al organizaţiei sindicale primare, cât şi pregătirea şi desfăşurarea alege­rilor sindicale democratice, în con­formitate cu prevederile statutare şi cu cerinţele în vigoare.

Conform hotărârii Comitetului Executiv al SLC „Despre organiza­rea şi desfăşurarea campaniei de dare de seamă şi alegeri în cadrul Sindicatului Lucrătorilor din Cul­tură în anul 2015” din 21 ianuarie 2015, organizaţiile sindicale prima­re subordonate direct Consiliului Republican al SLC urmează să des­făşoare adunările de dare de seamă şi alegeri ale organelor sindicale pe parcursul lunii februarie 2015. Totodată, în cadrul acestor adunări se vor alege atât organele sindicale de conducere şi de control ale or­ganizaţiei sindicale primare, cât şi delegaţi la Conferinţa din 20 mar­tie 2015. Acest for va alege delega­ţii la Congresul VI al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură, care vor reprezenta organizaţiile sindicale în cauză.

Participanţii la seminar au apre­ciat pozitiv nivelul de organizare a seminarului şi actualitatea tematicii abordate. Totodată, participanţii la seminar şi-au exprimat dorinţa de a fi organizate astfel de seminare şi pe viitor, în special, cu tematică ce ţine de legislaţia sindicală, dreptu­rile şi înlesnirile liderilor sindicali, legislaţia muncii, securitatea şi să­nătatea în muncă.

Sindicatul Lucrătorilor din Cul­tură are peste 14 mii de membri, întruniţi în 267 de organizaţii sin­dicale primare şi 37 de centre sin­dicale ramural–teritoriale. Este membru al CNSM, membru afili­at al Internaţionalei Sindicatelor (UNI), al Federaţiei Internaţionale a Actorilor (FIA) şi al Consiliului Consultativ al Sindicatelor Lucră­torilor din Cultură din ţările CSI.

 

Nadejda ANDRONIC

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com