21 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliștii din cultură au discutat despre problemele cu care se confruntă

Loading
Fără categorie Sindicaliștii din cultură au discutat despre problemele cu care se confruntă
Sindicaliștii din cultură au discutat despre problemele cu care se confruntă
sindicatul-cultura

Foto: sindicate.md

 

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC)  a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Republican al FSLC, in cadrul căreia au fost examinate câteva subiecte organizatorice, în special despre respectarea prevederilor Convenției Colective la nivel de ramură pe anii 2014-2016 de către instituţiile din subordinea Ministerului Culturii și a administraţiei publice locale în perioada anilor 2014-2015.

 

Preşedintele FSLC, Nicolae Ga­raz, a menționat în raportul pre­zentat că, în mare parte, prevede­rile Convenției Colective pe anii 2014-2016 sunt respectate de către instituţiile din subordinea Minis­terului Culturii şi de către admi­nistraţia publică locală. Pe lângă concediul anual de odihnă, acordat salariaţilor conform legislaţiei în vigoare și prevederilor Convenţiei Colective la nivel de ramură, salari­aţii membri de sindicat beneficiază de concedii de odihnă suplimenta­re plătite pentru muncă ce implică eforturi psiho-emoţionale sporite, pe motive familiale etc.

Dar, cu părere de rău, există angajatori care nu se conformea­ză în deplină măsură prevederilor acestui act juridic, dar şi legis­laţiei în vigoare. De aceea, a fost menţionat că este necesar de a re­comanda angajatorilor unităţilor subordonate Ministerului Culturii, precum şi autorităţilor publice lo­cale din toate raioanele ţării să se conformeze Legii sindicatelor, art. 35 pct. 5, precum şi art. II pct.16 lit. (b) din Convenţia colectivă pe anii 2014-2016 (nivel de ramură); Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protec­ţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesiona­le, aprobat prin Hotărârea de Gu­vern nr. 95 din 5 februarie 2009; Hotărârii de Guvern nr.1335 din 10.10.2002 cu privire la  condiţi­ile de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ra­murale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile.

În special s-a menţionat că exis­tă instituţii subordonate Ministeru­lui Culturii, precum şi autorităţilor publice locale care au făcut datorii la decontarea cotizaţiilor de mem­bru de sindicat în conturile organe­lor sindicale, astfel încălcând pre­vederile Convenţiei colective (Art. II, pct. 17) şi a Codului muncii (art. 390 alin. (3)).

Pe marginea raportului prezen­tat s-au expus şi unii membri ai Consiliului Republican al FSLC. Astfel, Olga Mutelica, preşedin­ta Consiliului ramural Glodeni al FSLC, a menţionat conlucrarea eficientă a organelor sindicale, atât de nivel ramural–teritorial, cât şi de nivel interramural, cu adminis­traţia publică locală din raion. Su­plimentar, la ceea ce prevede Con­venţia colectivă la nivel de ramură, au fost negociate şi alte beneficii pentru salariaţii din ramura cul­turii, ca urmare a încheierii Con­tractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Salariaţii beneficiază de supliment de plată în mărime de 20% pentru intensitatea mun­cii, acordat, conform legislaţiei în vigoare, cu contribuţia Serviciului cultură Glodeni.

 

Relațiile cu finanțatorii, destul de tensionate

 

De asemenea, Ala Toma, pre­şedinta organizaţiei sindicale a angajaţilor Teatrului „Licurici”, a menţionat climatul bun în colectiv, ca urmare a negocierii şi încheierii Contractului colectiv la nivel de unitate şi conlucrării sindicatului cu administraţia instituţiei în fa­voarea salariaţilor.

Vasilisa Pometcova, preşedin­ta Consiliului ramural Comrat al FSLC, a relevat reuşitele organu­lui sindical obținute prin insistenţa sindicatelor din teritoriu, ajungân­du-se chiar şi în instanţe de jude­cată, dar care au favorizat aderarea a noi membri de sindicat. Şi dacă prevederile Convenţiei Colective la nivel de ramură este respectat în mare parte în sistemul biblioteci, în reţeaua caselor de cultură, unde angajaţii au un salariu sub mini­mul de existenţă, condiţii care nu corespund necesităţilor normale de activitate, administraţia publică locală găseşte motive de a le refuza acordarea înlesnirilor prevăzute în Convenţie.

O problemă majoră pentru sa­lariaţii Bibliotecii Naţionale o con­stituie condiţiile de muncă în care activează aceştia, după cum a men­ţionat Svetlana Miron, preşedintele Organizaţiei sindicale din institu­ţie. Este vorba de utilajul destinat transportării cărţilor, defectat deja de ani de zile. Ca urmare, salariaţii, în totalitate femei, sunt nevoite să ridice pe scări greutăţi ce depăşesc normele în vigoare stabilite. Deşi au fost expediate adresări privind soluţionarea acestei probleme fac­torilor de decizie, răspunsul este de fiecare data că nu sunt surse finan­ciare necesare pentru repararea sau schimbarea utilajului dat.

Liderul sindical de la IPNA Compania „Teleradio–Moldova”, Simion Ciobanu, a informat asis-tența despre reuşitele obţinute prin negocierea Contractului colectiv la  nivel de unitate, dar şi despre problemele mari în obţinerea res­pectării drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat, în prezent organul sindical fiind implicat în câteva litigii în instanța de judeca­tă cu administraţia instituţiei şi cu Consiliul Coordonator al Audiovi­zualului.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com