29 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliștii au demarat activități de instruire în securitatea muncii

Loading
Fără categorie Sindicaliștii au demarat activități de instruire în securitatea muncii
Sindicaliștii au demarat activități de instruire în securitatea muncii
securitatea-muncii

Masa rotundă cu genericul „Secu­ritatea și sănătatea în muncă – în atenția sindicatelor”
Foto: sindicate.md

 

Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM) a dat start unui șir de activități de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, la care participă sindicaliști și parteneri sociali.

 

Prima acțiune de acest gen, o masă rotundă cu genericul „Secu­ritatea și sănătatea în muncă – în atenția sindicatelor”, a avut loc re­cent la Cahul. La eveniment au par­ticipat conducerea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor (IMS) și cea a raionului Cahul, reprezentanți ai patronatelor din regiune și ai cen­trelor sindicale național–ramurale din raioanele Cahul, Cantemir, Cimișlia, Leova și Taraclia.

Organizatorii și-au propus să informeze participanții despre ne-

cesitatea adaptării proiectului Pro­gramului Național în domeniul securității și sănătății în muncă pe anii 2012-2016 la prevederile direc­tivelor Uniunii Europene, în contex­tul Acordului de Asociere UE-RM. Totodată, se urmărește obiectivul de a spori capacitățile sindicatelor și ale partenerilor sociali în domeniul securității și sănătății în muncă.

Elena Carchilan, şefa IMS, a comunicat despre asigurarea, res­pectarea normelor în domeniul securității și sănătății în muncă, con­stituirea, organizarea şi funcţiona­rea Comitetului pentru securitate și sănătate în muncă, prevenirea acci­dentelor de muncă, particularitățile legislației UE, informarea, consul­tarea şi sensibilizarea activului sin­dical în problemele de securitate și sănătate în muncă, precum și des­pre rezultatele activității IMS.

Ion Groza, președintele raionu­lui Cahul, a menționat importanța organizării unor astfel de activități în regiuni, pentru a contribui la o mai bună informare și instruire a salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă, dar și pen­tru a sensibiliza patronii să acorde o atenție sporită asigurării unor condiții decente și sigure la locul de muncă.

Cei prezenți au mai discutat des­pre problemele cu care se confruntă sindicatele interramurale în dome­niul securității și sănătății în mun­că, despre factorii de risc și evalu­area acestora, viziunile partenerilor sociali în contextul colaborării pa­tronatelor și sindicatelor.

Masa rotundă a fost organizată de CNSM și Organizația Internațională a Muncii (OIM), cu sprijinul fi­nanciar al Guvernului Norvegiei, în cadrul proiectului cu genericul „Instruirea sindicaliștilor privind implementarea Convențiilor OIM în domeniul securității și sănătății în muncă”. Până în luna octombrie 2015, CNSM va organiza activități de instruire în acest domeniu și în alte 15 localități din țară.

 

Departamentul informațional al CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com