26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicalişti din şapte state, interesaţi de negocierea contractelor colective de muncă

Loading
Fără categorie Sindicalişti din şapte state, interesaţi de negocierea contractelor colective de muncă
Sindicalişti din şapte state, interesaţi de negocierea contractelor colective de muncă

cnsm-all-industrial

 

Sindicalişti din Armenia, Be­larus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Ucraina şi Republica Moldova s-au întrunit recent la Institutul Muncii, pentru a discuta despre negocierea con­tractelor colective de muncă, în cadrul unui seminar interna­ţional, organizat de  Federația Sindicatelor din Comunicații din Moldova (FSCM), în par­teneriat cu Federația Globală IndustriALL.

 

Din partea ţării noastre, la eveniment au participat repre­zentanţi ai Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE), ai Federaţiei „SINDICONS”, ai Fede­raţiei „SindRăutMaş”, ai Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii.

Ion Pîrgaru, preşedintele FSCM, a menţionat că semina­rul este foarte important pentru Republica Moldova, deoarece în ţara noastră prevederile contrac­telor colective de muncă şi ale convenţiilor colective la nivel de branşă se răsfrâng doar asupra membrilor de sindicat.

Vadim Borisov, reprezentant al Federaţiei Globale IndustriALL în statele CSI, a menţionat că se­minarul face posibil schimbul de experienţă în ceea ce priveşte sa­larizarea, încheierea contractelor colective de muncă şi a conven­ţiilor colective la nivel de ramură, securitatea şi sănătatea în mun­că.

„Dacă salariaţii sunt protejaţi la nivel de întreprindere şi contrac­tul colectiv de muncă prevede majorarea salariilor şi ameliora­rea condiţiilor de muncă, aceasta îi motivează pe angajaţi să acti­veze mai bine. Observăm cu toţii două extremităţi – cei bogaţi de­vin mai bogaţi, iar oamenii care lucrează devin din ce în ce mai săraci. Sindicatele sunt interesate ca aceste diferenţe să nu ducă la explozii sociale, dar ca oamenii să fie salarizaţi în funcţie de munca pe care o depun”, a adăugat Va­dim Borisov.

Oleg Budza, preşedintele CNSM, a subliniat că 

deși proce­sul de negocieri cu patronii este deseori unul anevoios, rolul con­tractelor colective de muncă este foarte important, deoarece sunt instrumente care facilitează dialo­gul dintre angajatori și salariați.     „Schimb de experienţă privind salarizarea și încheierea contrac­telor colective de muncă

„Există mai multe probleme – circa un milion de cetăţeni mol­doveni au plecat peste hotare, sunt puţine cadre calificate în mai multe domenii. De aceea, sindi­catele pun accentul pe instruire”, a remarcat preşedintele CNSM.

Margareta Strestian, preşedinta FSCRE, a menţionat că fede­raţia respectivă include 21 de organizaţii sindicale primare şi aproximativ șapte mii de membri de sindicat.

„FSCRE a iniţiat negocieri în vederea semnării unui acord adi­ţional la Convenţia colectivă la nivel de ramură pentru anii 2014-2017, astfel ca să putem menține şi pentru anii următori garanţiile sociale existente în convenţia în vigoare. Potrivit convenţiei, sala­riaţii de la o companie petrolieră, de la întreprinderile din dome­niul gaze, de la o întreprindere farmaceutică, toate afiliate la FSCRE, beneficiază suplimentar de un salariu cu prilejul Anului Nou, de Paşte, la hramul oraşu­lui şi cu ocazia Zilei profesiona­le a lucrătorilor din domeniile respective”, a relevat Margareta Strestian.

Ludmila Voinarenco, specialist principal pe probleme organiza­torice din cadrul Federaţiei „SIN­DICONS”, a afirmat că federaţia pe care o reprezintă întruneşte 87 de organizaţii sindicale primare şi circa 10 mii de salariaţi. „Nego­ciem activ cu partenerii sociali, pentru ca minerii şi alţi angajaţi care activează în condiţii grele de muncă să poată să se pensioneze mai devreme decât alte categorii de salariaţi”, a subliniat Ludmila Voinarenco.

Federația Globală IndustriALL este o organizație internațională care apără și promovează intere­sele salariaților din peste 140 de state, cu un efectiv de aproxima­tiv 50 de milioane de membri.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com