28 februarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicalistele sunt preocupate de situația femeilor din țară

Loading
Fără categorie Sindicalistele sunt preocupate de situația femeilor din țară
Sindicalistele sunt preocupate de situația femeilor din țară
sindicaliste

Foto: arhivă personală

 

Luna martie a fost plină de evenimente dedicate drepturilor și activităților femeilor. Sindicaliste din mai multe raioane ale țării s-au întrunit, în cadrul unor mese rotunde, au dezbătut teme arzătoare, de mare actualitate.

 

Femeile sindicaliste informate sunt protejate        

Consiliul interramural al sindicatelor (CITS) din raionul Rezina a consemnat Ziua Inter-națională a Femeii, 8 Martie, prin desfășurarea unei mese rotunde cu un generic sugestiv: „Femeile sindicaliste informate sunt proteja­te”. Evenimentul a avut loc în incinta Gimna­ziului Pripiceni-Răzeși, pe post de organizatori fiind CITS Rezina și primăria Pripiceni-Răzeși. La eveniment au participat femei-membre de sindicat din satele Pripiceni-Răzeși, Pripiceni–Curchi, Gordinești, Trifești, dar și mai mulți oaspeți.

Vera Platon, președinta CTIS Rezina, a vor­bit despre acțiunile CITS și ale președinților sindicatelor de ramură în informarea și pro­tejarea femeilor sindicaliste. Au mai fost abor­date subiecte privind situația la zi a maladiilor în rândul populației din raion, statistici la nivel de țară. Au fost împărtășite informații despre starea de lucruri din domeniul învățământului în raion, metamorfozele pe care le-a suportat acesta în ultima perioadă, urmare a situației demografice atestată în teritoriu. Temele au fost multe și diverse.

La final, participantele la masa rotundă au

plecat cu un mare bagaj de cunoștințe acu­mulat. Pe final, cele peste 80 de participante la masa rotundă au adoptat textul unui apel, adresat Parlamentului, Guvernului Republi­cii Moldova, patronatelor și sindicatelor, cu îndemnul de a acționa în comun în numele îmbunătățirii stării de lucruri.

 

La Orhei, au fost trase semnale de alarmă privind nivelul scăzut de salarizare

 

Sindicalistele din orașul Orhei s-au întrunit, la începutul lunii, la un seminar de instruire pentru a discuta despre problemele existente și căile de soluționare a acestora.

Astfel, membrii Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Orhei susțin că re­munerarea insuficientă și condițiile dificile de muncă determină tinerii specialiști să-și cau­te un loc de muncă bine plătit în străinătate. Membrii Consiliului au cerut autorităților și partenerilor sociali să depună eforturi pentru a găsi soluții care ar reduce migrația populației.

Potrivit lui Alexandru Malai, președintele Consiliului interramural al sindicatelor din ra­ionul Orhei, recent a fost efectuat un sondaj în rândul a 300 de angajați ai administrației publice locale din raion, care a arătat că un salariu de doar 2100 de lei nu poate asigu­ra unui angajat un trai decent. Sindicaliștii au  menționat că în ultima perioadă au fost lan­sate multiple apeluri către autorități pentru a redresa situația, dar, spre regret, în continuare există numeroase carențe la capitolul salari­zare.

 

Sindicatul ca pârghie de promovare a drepturilor social-economice ale femeilor

 

Consiliul interramural al sindicatelor din ra­ionul Edineț a organizat recent, în comun cu CNSM, o masă rotundă cu genericul „Dreptu­rile social-economice  ale femeilor și sindica­tul ca instituție de apărare și promovare”. Stela Ciobanu, președinta CITS Edineț, a vorbit des­pre lupta femeilor pentru drepturile lor social-economice. Apoi a dialogat cu participantele la întrunire despre drepturile femeilor, stipula­te în legislația națională și cea internațională. Ele au menționat că, uneori, sunt pasive în participarea la luarea deciziilor, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la elaborarea programelor de dezvoltare.

Stela Ciobanu a vorbit despre Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, despre cooperarea angajato­rului cu angajații și reprezentanții sindicatelor, procedurile de asigurare a egalității de șanse la locul de muncă etc. Apoi a făcut o trecere în revistă a activităților desfășurate de Consiliul interramural cu femeile-membre de sindicat în anul 2016.

Un eveniment important a avut loc și în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară şi Economie Agrară Brătuşeni, raionul Edineţ. Instituţia are 154 de angajați, inclusiv 86 de femei. Administraţia, în comun cu comitetul sindical, au organizat  recent o sărbătoare de neuitat pentru femeile sindicaliste.

 

Femeia a devenit mai activă în societate

 

La masa rotundă cu genericul „Situația femeilor în Moldova și în raionul Ocnița” au participat reprezentanții consiliilor raionale ale sindicatelor de ramură, membri ai CITS Ocnița.

În cadrul întrunirii au fost abordate subiec­tele: Protecția social-economică a membrilor de sindicat – realizări și perspective; Situația femeilor din raion și activitatea Consiliului ra­ional în domeniul soluționării problemelor so­ciale; Acțiunile Consiliului de Femei al CNSM în soluționarea problemelor cu care se confruntă femeile. Ecaterina Sturzinschi, președinta CITS Ocnița, în debutul evenimentului a formulat obiectivul întrunirii.

La masa rotundă au fost prezenți și oaspeți: Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, An­gela Otean, vicepreședintă a Consiliului de Femei din cadrul CNSM, Svetlana Rîbac, președinta Organizației de Femei a Sindi­catului ,,Viitorul”, precum și Andrei Țopa, vicepreședinte al raionului Ocnița.

În alocuțiunea sa, Sergiu Sainciuc a sub­liniat că situația membrilor de sindicat s-a îmbunătățit considerabil în țară grație pro­movării intense a femeii în viața socială. Fe­meia a devenit mai activă în societatea actu­ală, mai vizibilă.

La finalul mesei rotunde, a avut loc concur­sul „Regina sindicalistă”, devenit tradițional în raionul Ocnița, ajuns la cea de-a 13-a ediție. Trebuie să remarcăm faptul că toate doamne­le au dat dovadă de noblețe, chiar dacă drept „regină” a fost „încoronată” doar una.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com