17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Sindicalistele, îndemnate să fie mai active, pentru a le fi auzită vocea

Loading
Fără categorie Sindicalistele, îndemnate să fie mai active, pentru a le fi auzită vocea
Sindicalistele, îndemnate să fie mai active, pentru a le fi auzită vocea

consiliul-femei

 

Reprezentantele Consiliului de Femei din cadrul CNSM îndeam­nă sindicalistele să-şi promove­ze mai activ drepturile. O retro-spectivă a activităților desfășurate de organizațiile de femei pe par­cursul anului 2015 a fost făcută în cadrul unei întruniri la Institutul Muncii.   

 

„Ne-am propus să comunicăm direct cu femeile sindicaliste despre drepturile lor și rolul sindicatelor în apărarea și promovarea acestora. Femeile trebuie să fie active, să-şi expună părerea la timp, ca vocea lor să fie auzită”, a opinat Liuba Rotaru, președinta Consiliului de Femei al CNSM.

 

Consolidarea femeilor la nivel de comunitate

 

Ea a menţionat că sunt organizate frec­vent diferite acțiuni cu participarea femeilor, unde acestea sunt informate cu activitatea CNSM privind protejarea drepturilor şi a in­tereselor membrilor de sindicat, inclusiv ale femeilor. O atenție deosebită a fost acordată și respectării sănătăţii şi a securităţii la locul de muncă, încurajarea femeilor sindicaliste de a se implica în procesul decizional, in­clusiv în structurile sindicale de toate nive­lurile. S-a mai discutat despre consolidarea femeilor la nivel de comunitate, precum și despre aplicarea modificărilor şi a comple­tărilor la Legea nr. 289 privind indemnizaţi­ile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Reprezentantele Consiliului de Femei au realizat, pe parcursul anului 2015, mai multe activităţi importante, a precizat Liu­ba Rotaru. Printre acestea se numără lan­sarea unor campanii cu genericul „Decizii pentru viață”, „Doar femeile sindicaliste vor izbuti”, „Drepturi la muncă decentă și pro­movarea unor șanse egale pentru femei”, „Nu violenței împotriva femeilor”. De ase­menea, la inițiativa Consiliului de Femei din cadrul CNSM, în aceeaşi perioadă, au fost organizate seminare pentru femeile sindica­liste din Bălți și Comrat.

 

g_cnsm

Sindicatele vor continua să promoveze femeile în organele sindicale de toate nivelurile

 

În același  șir de acțiuni se înscrie și fo­rumul Consiliului de Femei al CNSM cu genericul „Protecția social-economică a fe­meilor – realizări și provocări”, seminarul dedicat Zilei Mondiale a Femeii din Mediul Rural, desfășurat la Edineț, precum și con­cursul „Toți copiii au drepturi”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului.

Prezent la eveniment, Oleg Budza, președintele CNSM, a relevat că sindicatele vor continua să promoveze femeile în orga­nele sindicale de toate nivelurile. Or, în ul­tima perioadă, țara noastră se confruntă cu multe  probleme, iar femeile se simt deseori lipsite de protecţie şi că li se încalcă drep­turile.

Domnia sa a adăugat că, din păcate, şi sindicatele sunt în dificultate, deoarece ţara nu are de mai mult timp un Guvern funcţi­onal pe deplin, iar în aceste condiţii nu pot fi puse în discuție diferite proiecte de legi și programe de dezvoltare.

„Nu putem vorbi de o țară democratică dacă nu sunt respectate drepturile femeilor. Este necesar să găsim pârghii pentru pro­movarea femeilor în societate”, a mai relevat Oleg Budza.

Totodată, preşedintele CNSM a lansat propuneri privind consolidarea eforturilor pentru soluţionarea unor probleme precum construcţia de locuinţe la preţuri accesibile pentru tineri, acordarea tichetelor de masă, precum și crearea instanţelor specializate de tipul tribunalelor muncii.

La rândul său, Victor Talmaci, preşedin­tele Federaţiei „Sindicons”, s-a referit la fap­tul că acum 20 de ani, la 22 decembrie, a fost constituită Organizaţia de Femei „Speranţa” din cadrul Federaţiei „Sindicons”. Pe această cale, el a ţinut să felicite femeile sindicaliste, îndemnându-le să fie insistente şi active.

 

g_cnsm

Trebuie căutate pârghii eficiente de promovare a femeilor în societate

 

Ana Selina, preşedinta Federaţiei Sindi­catelor „Sindindcomservice”, a accentuat că      mișcarea femeilor din cadrul CNSM s-a con­solidat, aceasta are deja propria istorie, iar  vocea femeilor se face auzită tot mai mult. Dar principalul e că ultimele proiecte legate de reformele sociale, în special de susținerea mamelor, au fost realizate cu concursul fe­meilor sindicaliste. Consider că acest fapt este o mare realizare a sindicatelor, a înche­iat dna Selina.

Din componenţa Consiliului de Femei al CNSM fac parte organele de conducere, un secretar executiv şi 27 de membri, reprezen­tanţi ai structurilor de femei din cadrul cen­trelor sindicale naţional–ramurale.

S-a decis ca prima ședință a Consiliu­lui de Femei din 2016 să se convoace pe data de 18 ianuarie.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com