17 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicalistele din Moldova şi Asia Mijlocie pledează pentru şanse egale

Loading
Fără categorie Sindicalistele din Moldova şi Asia Mijlocie pledează pentru şanse egale
Sindicalistele din Moldova şi Asia Mijlocie pledează pentru şanse egale

 

 

seminar-IM-asia-mijlocie

Foto: vocea.md

În cadrul mesei rotunde care s-a desfăşurat recent în incinta Insti­tutului Muncii s-a făcut un bilanțal realizărilor seminarului cu gene­ricul „Drepturi de muncă decentă ale femeilor şi promovarea de şan­se egale: experienţe şi perspective”.

 

Reamintim că evenimentul a fost organizat în colaborare cu Biroul Organizaţiei Internaţionale a Mun­cii din Moscova, cu participarea re­prezentantelor din cadrul centrelor sindicale naţional–ramurale din Republica Moldova, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Kazahstan.

 

Schimb eficient de opinii şi practici

 

Întrunirea a fost inaugurată de către directorul general al Institu­tului Muncii, Vsevolod Barbănea­gră, care a relevat că „seminarul a avut drept scop de a ridica nivelul de calificare şi competenţă sindica­lă a participantelor prin asimilarea unor noi metode de lucru în acti­vitatea sindicală”. De asemenea, domnia sa a adăugat că s-a reali­zat un schimb de opinii şi de bune practici de lucru din ultimii ani.

Preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, Liuba Rotaru, a menţionat: „Obiectivele de bază, în cadrul seminarului, au fost promo­varea intereselor şi apărarea drep­turilor femeilor, egalitatea şanselor femeilor pentru diverse posturi de conducere, diminuarea discrimi­nării femeii etc”. În cadrul mesei rotunde s-au elaborat şi s-au pus în dezbateri strategii sindicale de creare a condiţiilor egale pentru fe­mei. Reprezentantele ţărilor parti­cipante au avut oportunitatea de a prezenta informaţii şi diverse prac­tici avansate în domeniul activităţii oragnizaţiilor sindicale.

 

Experienţe demne de urmat

 

Gulnara Jumagheldieva, vice-președintă a Federației Sindicatelor din Kazahstan, Marhabo Saidova, vicepreşedintă a Federaţiei Sin­dicatelor din Tadjikistan, Rîsguli Babaeva, preşedinta Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară şi Textilă din Kîrgîzstan, au expri­mat mulţumire tuturor organiza­torilor şi au menţionat că experi­enţele acumulate în cadrul acestui seminar, cu certitudine, sunt utile şi demne de urmat.

De menţionat faptul că la masa rotundă s-a pus accent pe necesita­tea extinderii relaţiilor de colabora­re a sindicaliştilor de pretutindeni şi de implementare a obiectivelor strategice de protecţie a drepturi­lor şi intereselor salariaţilor, fami­liarizarea cu practicile internaţio­nale de soluţionare a problemelor cu care se confruntă organizaţiile sindicale. La final, participanţilor la seminar li s-au înmânat certifi­cate de participare şi s-a organizat o excursie. Activitatea a fost apreci­ată înalt de către participanți și de organizatori.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com