18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicalistele din mediul rural doresc să se implice mai activ în viața socială

Loading
Fără categorie Sindicalistele din mediul rural doresc să se implice mai activ în viața socială
femei-mediul-rural

Foto: arhivă personală

 

Recent, la Liceul Teoretic „M. Emi­nescu” din Edineţ a avut loc o întrunire a femeilor membre de sindicat, dedicată Zilei mondiale a femeilor din me­diul rural, aceasta fiind organizată la iniţiativa Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Edineţ. 

 

La sărbătoare au participat peste o sută de femei din majoritatea sindicatelor de ramură din raion. Au fost prezenţi Iurie Garas, pre­şedintele raionului, Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, Viole­ta Savca, director adjunct al Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Edineţ, Victor Rotaru, colaborator al Direcţiei raionale învăţământ, Tamara Borosan, redactor-şef al ziarului „Cu­rierul de Edineț”, delegaţii ale femeilor sindi­caliste din raioanele Briceni şi Ocnița.

În alocuţiunea de deschidere, Stela Cio­banu, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Edineț, a anunţat genericul întrunirii: „Rolul femeii sindica­liste din mediul rural în mişcarea sindicală şi creativitatea ei”. Apoi, ea a vorbit despre semnificaţia acestei zile, despre problemele femeilor de la ţară, despre povara greutăţilor ce cad pe umerii femeii, menţionând că stâl­pul Moldovei este Femeia. Domnia sa a spus că la multe instituţii, întreprinderi din raion sunt create condiţii favorabile pentru femei, se îndeplinesc clauzele contractelor colective. Dar, totuşi, femeile ar trebui să nu fie timide, să participe mai activ la negocierea contractu­lui colectiv de muncă, la luarea deciziilor atât la nivel de unitate, cât şi de comunitate.

De asemenea, s-a referit la problemele de sănătate, menţionând că rată mortalităţii femeilor în sate e mare, speranța de viaţă a acestora e cu cinci ani mai mică decât a celor de la oraş.

În pofida a ceea ce se crede, femeile de la ţară sunt puternice, curajoase, iar la nevoie pot răsturna şi munţii.

Liuba Rotaru s-a referit la activitatea Con­siliului de Femei din cadrul CNSM, la întru­nirile avute cu diferiţi demnitari de stat, la cerinţele înaintate şi soluţionarea lor. Ea a chemat femeile să fie mai active, mai îndrăz­neţe în dobândirea drepturilor.

Violetă Savca de la CTAS Edineţ a adus la cunoştinţă femeilor despre plata indemniza­ţiilor la naştere şi pentru îngrijirea copilului, despre modul de calculare a alocaţiilor socia­le, a răspuns la numeroase întrebări.

Preşedintele raionului, Iurie Garas, a vor­bit despre rolul femeii de la ţară, despre pro­movarea lor în funcţiile de conducere, locurile de muncă create pentru femei odată cu des­chiderea parcului industrial din oraş, despre migraţia femeilor de la ţară şi consecinţele acesteia pentru societate. În încheiere, a venit cu un mesaj de felicitare către toate femeile din mediul rural.

În continuare, femeile de la ţară din fiecare sindicat de ramură au participat la un concurs cu genericul „Femeile sindicaliste solicită”, în care au prezentat cele mai stringente proble­me cu care se confruntă. Toate revendicările au fost generalizate şi incluse în Declarația întrunirii femeilor către organele de resort şi mijloacele mass-media. Apoi a urmat un moment foarte interesant de verificare a cu­noştinţelor femeilor  sindicaliste privind le­gislaţia.

Stela Ciobanu a menţionat, în continuare, că femeile din mediul rural manifestă acti­vism nu numai în sindicate, dar sunt şi bune mame, gospodine. Acest lucru l-au confirmat expoziţiile obiectelor de artizanat, confecţio­nate de mâna femeilor, dar şi o bogată varie­tate de bucate tradiţionale moldoveneşti.

După prezentarea expoziţiilor de către fiecare sindicat de ramură, a urmat un con­curs de activitate artistică. Stela Ciobanu a înmânat tuturor diplome, suvenire din partea Consiliului interramural al sindicatelor pen­tru participare activă în organizarea şi desfă­şurarea întrunirii, precum şi artiştilor, pentru păstrarea şi promovarea tradiţiilor strămo­şeşti. De asemenea, Liuba Rotaru a mulţumit tuturor pentru această sărbătoare de suflet şi celor mai activi le-a înmânat cadouri din par­tea Consiliului de Femei.

 

Domnica DAȘAN,

Bădragii Noi, Edineţ

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com