Şi taţii pot solicita indemnizaţie lunară de îngrijire a copilului

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 12.04.2018

   

videoblocks.com

videoblocks.com

 

Elena Fală, locuitoare a satului Ermoclia, raionul Ştefan Vodă, este mamă a două fetiţe. Ariana are patru ani, iar mezina Corina – un an şi cinci luni. Mama copii­lor s-a adresat la avocatul CNSM, Mihail Lvovschi, ca să afle în ce condiţii poate beneficia de indemnizaţie lunară de în­grijire a copilului soţul ei, Victor.

 

Pentru că, înainte de a naşte al doilea copil, Elena a lucrat peste hotare fără for­me legale, în prezent ea beneficiază de o indemnizaţie lunară de îngrijire a copilului în valoare de doar 540 de lei, ca persoană neasigurată. Mama celor doi copii de la Er­moclia spune că îi vine greu să se descurce, fiindcă în sat nu prea sunt locuri de muncă, iar salariul soţului lasă de dorit şi nu acoperă toate cheltuielile de întreţinere a copiilor.

Soţul Elenei activează în calitate de tractorist la o întreprindere agricolă din raion, tânăra familie nu are deocamdată propria locuinţă, astfel că mama, tata şi cele două fetiţe trăiesc sub acelaşi acoperiş cu părinţii lui Victor. Bunicii şi-ar ajuta cu mare drag copiii şi nepoţii, dar, din păcate, nu au cu ce.

„Au lucrat o viaţă întreagă, iar acum pri­mesc o pensie care nu le ajunge nici de mân­care. Numai cheltuielile lunare pentru con­sumul energiei electrice ne costă 400 de lei”, povesteşte Elena.

Avocatul Mihail Lvovschi a specificat că 

de indemnizaţie lunară pentru creşterea co­pilului până la împlinirea vârstei de trei ani, ca persoană asigurată, mai poate beneficia, la cerere, opţional: tatăl, bunelul, bunica sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngri­jirea copilului, dacă îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare şi se află în concediu pentru îngrijirea co­pilului.

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială de asigurări sociale (CTAS). Pentru ca tatăl să primească indemnizaţie de îngrijire a copilului, el tre­buie să prezinte următoarele acte: buletinul de identitate (copie şi în original), certifica­tul de naştere al copilului. Dacă copia deja a fost prezentată la CTAS pentru acordarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, se prezintă numai originalul. Totodată, se cere prezentarea extrasului din ordinul de acor­dare a concediului pentru îngrijirea copilu­lui până la împlinirea vârstei de trei ani (în original) de la toate unităţile în care părin­tele desfăşoară activităţi, carnetul de muncă (copie şi în original) sau certificatul ce con­firmă încadrarea în câmpul muncii.

Campania naţională de informare a sa­lariaţilor „Avocatul sindicatelor” este orga­nizată de Confederaţia Naţională a Sindi­catelor din Moldova. Aceasta a demarat la 15 ianuarie anul curent şi s-a desfăşurat în raioanele Hânceşti, Cimişlia, Drochia, Ocni­ţa, Comrat, Ştefan Vodă. Consultaţiile juri­dice se oferă gratuit salariaţilor care sunt membri de sindicat, pe diverse domenii, de către avocaţii Anatolie Lupaşcu şi Mihail Lvovschi.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.