Și angajații structurilor de forță au nevoie de protecție

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 02.01.2018

   

mai-cnsm

 

După o rundă de negocieri și consul­tări în cadrul Comisiei pentru dialogul social „angajator-salariat”, s-a ajuns recent la etapa finală, de semnare a modificărilor și completărilor la Con­tractul colectiv de muncă pentru anii 2013 -2018 între Inspectoratul General al Poliției și Sindicatul „Demnitate”.  

 

S-a convenit din timp ca semnarea acestor modificări, precum și întrevederea propriu- zisă, să aibă loc la CNSM.

Alexandru Pînzari, șeful Inspectoratului General al Poliției al MAI, comisar-șef de poliție, a avut o întrevedere cu Oleg Budza, președintele CNSM, care a reiterat dispo­nibilitatea Confederației de a proteja drep­turile social-economice ale angajaților cu statut special. De asemenea, a fost recon­firmată poziția fermă a sindicatului „Dem­nitate”, condus de Mihail Lașcu, privind  apărarea  drepturilor de muncă ale aces­tei categorii de personal, subliniindu-se că acesta militează pentru majorarea salariilor polițiștilor, achitarea plăților suplimentare pentru orele peste program și alte înlesniri și revendicări ale salariaților.

La rândul său, Alexandru Pînzari s-a arătat dispus spre o colaborare eficientă și transparentă cu sindicatul, stabilirea unui echilibru în protecţia drepturilor salariale şi de muncă ale funcţionarilor cu statut spe­cial.

După o întrevedere și discuții pe mar­ginea 

executării prevederilor Contractu­lui colectiv de muncă, realizării parteneriatului social la nivel central și teritorial, în incinta Federației Sindicatelor din Mol­dova „Sindlex” au fost semnate modifică­rile și completările la documentul respec­tiv.

Acesta stipulează că membrilor de sin­dicat din poliție li se oferă noi drepturi, cum ar fi dreptul la un concediu de studii plătit, indiferent din inițiativa cui își continuă an­gajatul studiile, dreptul la observator din partea sindicatului în timpul efectuării an­chetei de serviciu în privința membrului de sindicat etc.

În final, părțile au conchis că bunele practici de colaborare și dialog social efici­ent sunt doar în beneficiul angajatorului și al angajatului și sporesc doza de încredere în echipă.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.