Și angajații structurilor de forță au nevoie de grijă și de multă atenție

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 11.06.2018

   

sindlex-masa-rotunda

 

În ajunul Zilei Sindicalistului, Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a organizat o masă ro­tundă cu genericul „Despre drep­turi de muncă și garanții social-eco­nomice ale funcționarilor cu statut special”. La eveniment au participat circa 100 de reprezentanți ai sindi­catului de ramură, parteneri sociali și conducerea CNSM.

 

Mihail Lașcu, președintele Federației „SINDLEX”, care a moderat masa rotun­dă, i-a îndemnat pe cei prezenți la un di­alog sincer, pentru a putea găsi împreună soluții la toate problemele ce-i frământă pe angajații pe care îi reprezintă.

„Cei care se află astăzi în sală sunt for­matori de opinie care au primit vot de în­credere din partea colectivelor în care lu­crează, fiind oameni respectați în societate, care au dat dovadă de spirit de inițiativă, al­truism, fiindcă activează pe baze obștești”, a menționat Mihail Lașcu.

Iar Angela Otean, secretar general al „SINDLEX”, s-a referit la 

sporirea garanțiilor sociale, pentru ca munca depusă de acești oameni să fie mai atractivă. „Ne-am adunat aici să vorbim cu partenerii sociali despre dreptul la muncă, despre garanții social-economice. Este o activitate care va avea un impact de durată”, a afirmat Angela Otean.

„SINDLEX” e o federație puternică din punct de vedere al convențiilor, al contrac­telor colective încheiate. Și toate acestea nu sunt doar la nivel declarativ – membrii de sindicat beneficiază de toate prevederile incluse în aceste documente”, a declarat în context Oleg Budza, președintele CNSM.

Liderul sindical a vorbit și despre pro­blemele cu care se confruntă angajații din structurile de forță, precum sunt salariile mici pentru munca depusă, asigurarea cu spațiu locativ, securitatea muncii, reforma sistemului de pensionare și alte aspecte ale protecției sociale.

Deputata Valentina Buliga, președinta Comisiei protecție socială, sănătate și fa­milie, s-a referit la parteneriatul dintre sin­dicate și legislativ, care se bazează pe prin­cipii democratice și valori umane.

„Am dezbătut probleme, am constatat realități dure. Comunicarea rămâne un in­strument bun pentru găsirea unui echilibru, ca problemele abordate să fie rezolvate. Să consolidăm motivația voastră să munciți în continuare în aceste domenii. Rolul sindicatelor să fie cel pe care îl așteaptă societatea și noi, ca parteneri sociali. An­gajamentul nostru comun e modernizarea Republicii Moldova, integrarea europea­nă”, a afirmat Valentina Buliga.

Dorin Purice, secretar de stat la Ministe­rul Afacerilor Interne, i-a îndemnat pe cei prezenți la masa rotundă să fie construc­tivi, critici și să lupte pentru garanțiile pe care le au și pentru cele de care mai au nevoie.

„Trebuie să fiți un barometru, un garant al respectării drepturilor salariaților. Și eu am fost lider sindical. Am fost în pielea dvs. și știu cât e de greu să combini două calități de lider sindical respectat, să ai și o funcție în această instituție, să te afli în ra­port de muncă cu angajatorul și, în același timp, să-ți păstrezi demnitatea, verticalita­tea. Activitatea care vi s-a încredințat de către angajați nu este ușoară, dar e foarte importantă. Angajații structurilor de forță, ca și toți ceilalți, au nevoie de grijă și de multă atenție”, a menționat secretarul de stat.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.