20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sfaturi utile pentru cetăţenii decişi să meargă la muncă în Franţa

Loading
Fără categorie Sfaturi utile pentru cetăţenii decişi să meargă la muncă în Franţa
Sfaturi utile pentru cetăţenii decişi să meargă la muncă în Franţa
franta

Foto: nstravel.ro

 

Stimaţi cititori, după ce am fost telefonați la redacţie de mai mulți cetățeni, am decis să inaugurăm o nouă pagină, cu generi­cul “Europa” în cadrul căreia vă vom oferi diferite sfaturi, reco­mandări de care puteți să ţineţi cont când vă deplasaţi în Europa cu scopul de a munci. Astăzi vă vom vorbi despre Franţa.

 

Ce este autorisation de travail?

 

Un document, emis de către au­torităţile franceze, care oferă posi­bilitatea cetăţenilor străini de a lu­cra pe teritoriul Franţei, numărul de permise de muncă fiind restric­ţionat de către statul francez.

 

Cum obţin permisul de muncă în Franţa?

 

Pentru a putea obţine autorisa­tion de travail, aveţi nevoie de un “Titre de sejour” (Permis de şede­re), care este eliberat de către Pre­fectura unde aveţi domiciliul stabil în Franţa. Permisul de şedere îl primiţi pe baza unui contract de muncă,  semnat între angajator şi angajat sau pe baza unei “promesse d’embauche” (promisiune de mun­că). În cazul studenţilor, permisul de şedere este acordat pe baza con­tractului universitar.

După obţinerea permisului de şedere, actele vor fi depuse, în funcţie de caz, ori de către angajat, ori de angajator la DIRECCTE (Di­rection Regionale des Entreprises, de la Concurence et de la Consom­mation, du Travail et de l’Emploi).

 

Cine este scutit de acest Permis de muncă?

 

Pe 15 octombrie  2012, statul francez a hotărât să uşureze pro­cedura de angajare a străinilor în domenii în care nu există suficientă forţă de muncă şi a emis o nouă lis­tă de 291 de meserii. De aceea, toţi cei care vor să se angajeze în Franţa şi să sară peste etapa Permisului de Muncă, se pot angaja în domeniile care se găsesc în  listă, pe care o pu­teţi obține la noi în redacţie.

O altă categorie, care este scutită de permisul de muncă, se numeşte “Jeunes Professionnels”. În această categorie se regăsesc cetăţenii care se încadrează în vârsta de 18-35 de ani şi au intrat în câmpul muncii în țara lor. Acest acord se adre­sează tuturor celor care doresc să cumuleze experienţa profesiona­lă, lingvistică şi culturală în Fran­ţa. Condiţiile fiind următoarele: contractul de muncă să fie valabil între 3-12 luni (se poate reînnoi pe maxim 18 luni) şi să existe un act justificativ, prin care tânărul angajat să se oblige ca, după înche­ierea contractului, să se întoarcă în ţară.

 

Care sunt procedurile urmate de Angajator?

 

Dosarul trebuie să fie comple­tat şi depus de către angajat la DIRECCTE. După verificarea do­sarului şi după primirea unui aviz pozitiv, acesta va fi trimis la OFII (Office Francais de l’immigration et de l’integration). După ce dosarul a primit aviz pozitiv, angajatul poa­te să îşi înceapă activitatea pe baza contractului de muncă, până la de­finitivarea dosarului. Salariatul va trebui să-şi perfecteze documente­le medicale la OFII, în decursul pri­melor trei luni de la angajare.

 

Dosarul trebuie să conţină:

 

– Scrisoare de motivare, din care să reiasă modalitatea de recrutare a angajatului, salariul, dar şi fişa postului;

– Completarea unui formular tip CERFA (Centre d’enregistrement et de revision des formulaires ad­ministratifs), corespunzator activi­tăţii salariale;

– Extrasul K în cazul “personne physique”

– Statutul de “personne morale”, dacă este cazul;

– Copie de la ultima plată a con­tribuţiilor sociale şi de vacanţă;

– Copie a paşaportului sau a bu­letinului de identitate al salariatu­lui (dacă domiciliul se află în afara Franţei);

– CV-ul angajatului, copie tra­dusă în franceză după diplomele, atestatele, certificările pe care le deţine angajatul;

– Dovadă că a publicat anunţul într-un ziar de locuri de muncă na­ţional;

– Copie după contractul de mun­că al angajatului;

– Copie după ultimele trei decla­raţii ale cifrei de afaceri a compani­ei (pentru companiile cu peste 50 de angajați);

– Copie după ultimele 2 pagini ale registrului unic de persoane al companiei;

– Dacă compania are sau a mai avut angajaţi străini, trebuie să de­pună copii după dovadă ultimelor 3 plăţii ale contribuțiilor, ale foşti­lor sau actualilor salariaţi străini;

Pentru a nu fi respinsă cererea de angajare, numărul şomerilor nu trebuie să fie mai mare decât nu­mărul ofertelor existente în dome­niul în care se doreşte angajarea.

Angajatorul trebuie să respecte normele de muncă impuse de către statul francez (plata contribuțiilor sociale, medicina muncii, progra­mul de lucru al angajaţilor etc.).

În cazul angajării unui lucră­tor sezonier, se depune o cerere la DDTEFP, prin care se solicită forţa de muncă străină. După avizul po­zitiv, angajaţii nu mai sunt obligaţi să depună dosarul pentru permisul de muncă, acesta nemaifiindu-le necesar.

Un contract sezonier nu poate depăşi mai mult de șase luni pe an.

 

Care sunt taxele care trebuiesc plătite de către angajator?

 

Taxele sunt plătite o singură dată de către angajator, la depune­rea dosarului.

 

Pentru contractele care se încadrează  între 3 luni şi 12 luni:

74 euro – salariu mai mic sau egal cu salariul minim

210 euro – salariu mai mare de­cât salariul minim sau mai mic de 1.500 euro

300 euro – salariu mai mare de­cât salariul minim şi care depăşeşte 1.500 euro

 

Pentru contractele care depăşesc 12 luni:

50% din salariul brut pe lună al angajatului

Taxele percepute de către ANEAM pentru un angajat sezo­nier variază între 160 euro şi 475 euro, în funcţie de lunile de lucru stipulate în contract.

 

Care sunt procedurile urmate de angajat?

 

După primirea contractului de muncă sau a promisiunii de anga­jare, angajatul trebuie să se prezin­te la un control medical, organizat de OFII şi să depună actele pentru obţinerea permisului de şedere (ti­tre de sejour). După ce angajatorul primeşte aviz pozitiv din partea autorităţilor, angajatul poate să-şi înceapă activitatea la noul loc de muncă.

 

Care sunt sancţiunile angajării fără permisul de muncă?

 

Dacă angajatorul recurge la an­gajarea unui cetăţean fără permis de muncă, poate primi sancţiuni administrative, dar şi penale. În funcţie de gravitatea la care va fi încadrat angajatorul, se vor stabili şi sancţiunile, cele penale vor fi pedeapsa cu închisoare de până la cinci ani şi plata unei amenzi, cele administrative se vor pedepsi doar cu amenzi.

Angajatul care va fi prins că lu­crează la negru, va primi interdic­ţia de a mai putea lucra pe terito­riul Franţei pe o perioadă de cinci ani şi va trebui să părăsească ţara, potrivit www.immigration-profes­sionnelle.gouv.fr.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com