Sfatul economistului.Protecția persoanelor cu dizabilități: lucrurile sunt cât se poate de clare

vocea.md
Vocea Poporului, 10.01.2018

   

publika.md

publika.md

 

Prin care acte legislative este reglementată protecția persoanelor cu dizabilități în RM?

Tamara N., Chișinău

 

Ana MOLDOVANU,

consultant superior în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Protecţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este reglementată, în primul rând, de Con­stituţia Republicii Moldova.

Articolul 51 din Constituţie garantează expres pro­tecţia persoanelor cu dizabilităţi, care „beneficiază de o protecţie specială din partea întregii societăţi. Sta­tul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, readaptare, învăţământ, instruire şi integrare socială”. Totodată, art. 47 stipulează că „statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătate şi bunăstare lui şi familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locu­inţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale. Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de invaliditate în urma unor împrejurări independente de voinţa lor”.

De asemenea, protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi este stipulată de un număr impunător de legi şi acte normative, care vizează respectarea mai multor drepturi, stabilesc şi dezvoltă sistemul de pro­tecţie socială, garantează şi asigură protecţia persoa­nelor cu necesități speciale, cum ar fi: Codul muncii adoptat prin legea nr.154-XV din 28.03.2003; Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabili­tăţi, nr. 60 din 30.03.2012; Legea privind indemniza­ţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289 din 22.07.2004; Legea cu privire la 

ajutorul social, nr. 133-XVI din 13.06.08; Legea asistenţei sociale, nr. 547-XY din 25.12. 2003; Legea privind cantinele de ajutor social, nr. 81-XV din 28.02.2003 şi Regulamentul-tip cu privi­re la funcţionarea cantinelor de ajutor social, Hotărâ­rea Guvernului nr. 1246 din 16.10 2003; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr. 156-XIV din 14.10.1998; Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, nr. 499-XIV din 14.07. 1999; Legea privind protecţia socială a cetăţe­nilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, nr. 909-XII din 30.01.1992; Legea pri­vind asigurarea cu pensii a militarilor şi a persoane­lor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, nr. 1544 din 23.06.1993; Legea pri­vind protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie, nr. 121-XV din 03.05.2001; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la expertiza medicală a vitalităţii, nr. 688 din 20.06.2006; Hotărâ­rea Guvernului nr. 711 din 09.08.2010 pentru apro­barea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” şi a Standardelor minime de calitate; Hotărârea Gu­vernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, nr. 1167 din 16.10.2008; Hotărârea Guvernului nr. 936 din 08.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calita­te; Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate;  Hotărârea Gu­vernului nr. 722 din 22.09.2011 pentru aprobarea Re­gulamentului-cadru privind organizarea şi funcţiona­rea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate; Hotărârea Guvernului nr. 413 din 14.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro” şi a standardelor minime de calitate.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.