Sfatul economistului. Moduri de calculare a indemnizației pentru îngrijirea copilului

vocea.md
Vocea Poporului, 30.08.2017

   

copii

 

Mă aflu în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani și primesc indemnizație în baza salariului ridicat la organizația  unde sunt angajată. Aștept al doilea copil. Am dreptul la indemnizație pentru îngrijirea celui de-al doilea copil și cum se va calcula aceasta în baza salariu­lui câștigat anterior?

 

Elena Guțan, Chișinău

 

Conform Legii privind indemnizaţiile pentru incapa­citate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004 şi Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1478 din 15.11.2002, cu modificările şi com­pletările ulterioare, persoana asigurată care se află în concediu de îngrijire a copilului are dreptul de a bene­ficia de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de trei ani.

Baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copi­lului până la vârsta de trei ani constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului.

În cazul în care persoana asigurată nu a realizat venit asigurat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoa­re lunii naşterii copilului (perioadă inclusă în calcul) la nici o unitate din motivul concediului pentru îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani, cuantumul indemni­zaţiei lunare pentru creşterea următorului copil se sta­bileşte în unul dintre modurile următoare:

 

1) dacă activați în sectorul bugetar – pornind de la mărimea unui salariu tarifar pentru categoria I de sa­larizare din sectorul bugetar (care actualmente este de 1000 de lei) sau dacă activați în sectorul real – pornind de la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului (actualmente, 2380 de lei) la locul de muncă de bază al dvs.;

2) sau aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat ve­nit asigurat, luni imediat premergătoare perioadei inclu­se în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei;

3) sau din venitul mediu lunar asigurat în baza căruia a fost calculată această indemnizaţie pentru copilul năs­cut anterior, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.