Sfatul economistului. Medicamentele compensate și asigurarea de sănătate: ce ar trebui să știți

vocea.md
Vocea Poporului, 01.03.2018

   

realitatea.ro

realitatea.ro

 

Lucrez fizic și am o boală cronică, permanent sunt nevoit să cumpăr medicamente. Ce înseamnă medicament compensat? Cine beneficiază de medicamente compensate și pentru ce boli se acordă aceste medicamente? Care este prima de asigurare obligatorie de asistență medicală procurată de sine stătător pentru anul acesta?

Nicolae Căpățină, Ialoveni

 

a_am

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Medicamentele compensate sunt preparatele al căror cost este achitat, parţial sau integral, de că­tre Compania Naţională de Asigu­rări în Medicină (CNAM). Acestea sunt prescrise în tratamentul de durată în condiţii de ambulato­riu, iar din 1 octombrie 2016, şi în tratamentul episodic efectuat în staţionare de zi, cabinete de pro­ceduri, la domiciliu.

Dreptul de a prescrie medica­mente compensate îl au doar me­dicii de familie din cadrul instituţii­lor prestatoare de servicii medicale primare, medicii neurologi, medicii psihiatri, medicii endocrinologi și medicii pediatri din instituţiile care au încheiat contracte de acordare a asistenţei medicale cu CNAM.

De medicamente compensate beneficiază: 

copiii de până la 18 ani; gravidele (pentru profilaxia şi tratamentul anemiilor, profilaxia malformaţiilor); persoanele cu boli acute şi cronice, precum: diabet zaharat şi complicaţiile lui, anemie, astm bronşic, boli cardiovasculare, oftalmologice, respiratorii, psihi­ce şi neurologice, endocrine, ale sistemului digestiv, ale aparatului urinar, boli rare ca epidermoliza buloasă, scleroza multiplă, muco­viscidoza, miastenia gravis, boli de sistem şi autoimune, depresia, boala Alzheimer.

Pentru adulţi, medicamentele sunt compensate parţial, în pro­porţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 30%, 50%, 70% şi 100% – în cazul unor maladii cronice.

Copiii cu vârste de până la 18 ani beneficiază de medicamente compensate integral.

Medicamentele compensate sunt prescrise pentru: trei luni, în tratamentul de durată în condiţii de ambulatoriu; cel mult o lună, în tratamentul acordat în sala de tra­tamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu.

Pentru a beneficia de medica­mente compensate este necesar ca persoana să fie asigurată me­dical și să fie înscrisă la un medic de familie.

Reţeta pentru medicamentele compensate este prescrisă de me­dicul de familie sau, după caz, de medicul pediatru, endocrinolog, psihiatru, neurolog.

Lista medicamentelor compen­sate a fost extinsă începând cu 1 octombrie 2016 până la 137 de denumiri comune internaţiona­le şi poate fi găsită la medicul de familie, la farmacii sau pe site-ul: cnam.md.

Conform Legii fondurilor asi­gurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018, nr. 280 din 15.12.2017, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă este stabili­tă, în aceeași mărime ca și în anul precedent – 4056 de lei.

 

Asigurarea de sănătatepentru persoanele neangajate

 

Totodată, conform legislației, persoanele fizice neangajate, care fac parte din una din următoarele categorii:

a) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru le­gumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau în folosinţă pe bază de contract;

b) fondatorii de întreprinderi individuale;

c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi a loturilor pentru legumicultură;

d) titularii de patentă de între­prinzător;

e) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încă­peri, utilaje şi alte bunuri mate­riale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, a grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sunt asigurate de Guvern, dar care vor achita până la 31 martie prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă, vor benefica de o reducere de 50% din suma stabilită, adică vor achita doar 2028 de lei.

Proprietarii de terenuri cu des­tinaţie agricolă, cu excepţia grădi­nilor şi a loturilor pentru legumi­cultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, până la 31 martie vor achita doar 1014 lei, beneficiind de o reducere de 75% din suma stabilită.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.