Sfatul economistului. Legea prevede clar când poate beneficia cetățeanul de pensie

vocea.md
Vocea Poporului, 06.01.2018

   

urmatorulpas.com

urmatorulpas.com

 

Are dreptul la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă per­soana care a atins vârstă standard de pensionare la data de 30.06.2017, dacă a depus cererea de solicitare a pensiei la data de 20.07.2017?

 

Nicolina Știrbu, Chișinău

 

Elena DIMITRIU,

consultant

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

După 1 iulie 2017, odată cu mo­dificarea condițiilor de stabilire a pensiilor, ținându-se cont de ma­jorarea stagiului de cotizare, tot mai mulți cetățeni se adresează cu demersuri în care se menționează refuzul, din partea angajaților ca­selor teritoriale de asigurări so­ciale, să recepționeze cererile și documentele respective pentru sta­bilirea pensiilor. Cauza enunțată de angajații caselor teritoriale este că, la solicitarea de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă, cererea este depusă după 1 iulie 2017, iar vâr­sta de pensionare s-a împlinit, spre exemplu, la finele lunii iunie, prin urmare, stabilirea pensiei se amână cu șase luni.

La adresarea CNSM către Minis­terul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și CNAS, drept răspuns s-a conchis că 

respectivele case teri­toriale de asigurări sociale urmea­ză să respecte prevederile art. 32 alin. (4) lit. a) al Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 și să stabilească pensia pentru limită de vârstă de la data îndeplinirii condițiilor de pensiona­re prevăzute de lege, în cazul când cererea de solicitare a pensiei pen­tru limită de vârstă a fost depusă în termen de 30 de zile de la îndeplini­rea condițiilor prevăzute de lege.

Prin urmare, persoanele care au atins vârsta standard de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă în luna iunie 2017 și au depus cerere de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă până la finele lunii iulie, pe parcursul a 30 de zile de la data împlinirii vârstei de pensionare, au dreptul să revină cu o solicitare la casa teritorială de asigurări sociale, pentru a li se stabili pensia solici­tată.

În cazul persoanei care la data de 30.06.2017 a atins vârsta de pensi­onare de 57 de ani (femei) sau 62 de ani (bărbați), a depus cererea de solicitare a pensiei la casa teritoria­lă de asigurări sociale până la data de 30 iulie 2017 și a fost înregistra­tă, poate să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă începând cu 30 iunie 2017.

Este necesar de menționat că, pentru a se evita cazurile de conflict, ținând seama de faptul că, conform legislației în vigoare, în fiecare an, începând cu 2017, de la 1 iulie se va majora vârsta standard de pen­sionare, persoanele care vor atinge vârsta de 57 de ani și 6 luni (femei) și 62 de ani și 4 luni (bărbați), pe parcursul lunii iunie 2018, urmează să depună cererea de solicitare a pensiei de limită de vârstă în ter­men de 30 de zile de la data înde­plinirii vârstei de pensionare.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.