Sfatul economistului. Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav: când și cui se acordă

vocea.md
Vocea Poporului, 06.06.2018

   

o-krohe.ru

o-krohe.ru

 

Din câte cunosc, am dreptul la concediu medical de 14 zile pentru îngrijirea copilului bolnav până la vârsta acestuia de 10 ani. Am auzit că perioada poate fi mai mare și că se acor­dă concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu o vârstă mai mare. Cine are dreptul la concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav și care sunt perioadele pentru care se acordă concediu?

Anastasia N., Criuleni

 

a_am

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 469 din 24.05.2005, pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, certificatul se eliberează pentru îngrijirea co­pilului bolnav în condiţii de ambu­latoriu şi staţionar până la vârsta de 10 ani, iar în cazul copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu dizabilitate pen­tru afecţiuni intercurente – până la împlinirea vârstei de 18 ani. Certificatul se eliberează pentru cel mult 14 zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu şi cel mult 30 de zile calendaristice în cazul acordă­rii asistenţei medicale în staţionar pentru perioada în care copilul necesită îngrijire, dar nu mai mult de 60 de zile cumulative într-un an calendaristic pentru fiecare copil.

Pentru îngrijirea copilului bol­nav certificatul de concediu me­dical se eliberează opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tata, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav de până la 10 ani, copilul care suferă de o maladie onco­logică în vârstă de până la 18 ani sau copilul cu dizabilitate în vârstă de până la 18 ani, certificatul de concediu medical se acordă altor persoane asigurate, opţional: tu­torelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii.

Dacă copilul bolnav necesită îngrijire în condiţii de ambulatoriu şi/sau staţionar pentru o perioa­dă mai îndelungată, se 

eliberează Concluzia medicală de modelul aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, care confirmă necesitatea îngrijirii co­pilului bolnav și servește drept ar­gument pentru lipsa de la serviciu, însă nu reprezintă temei pentru plata indemnizaţiei pentru incapa­citate temporară de muncă.

Atunci când în familie sunt câţi­va copii care s-au îmbolnăvit con­secutiv, certificatul se eliberează pentru fiecare caz concret aparte. Când doi sau mai mulţi copii se îmbolnăvesc concomitent şi sunt îngrijiţi de una şi aceeaşi persoană, pentru îngrijirea lor se eliberează un singur certificat.

În cazul în care copilul suferă de boli contagioase sau oncologice, tuberculoză, SIDA, este imobilizat într-un aparat gipsat ori este supus unor intervenţii chirurgicale, certi­ficatul pentru îngrijirea copilului bolnav se eliberează pentru toată perioada de îngrijire necesară în cazul acordării asistenţei medica­le de ambulatoriu și/sau staționar, conform indicaţiilor medicale pen­tru îngrijirea copilului bolnav în cazul afecțiunii respective.

În cazul tratamentului în spital al copilului în vârstă de până la 10 ani, precum şi al copilului cu grad de dizabilitate în vârstă de până la 18 ani, se eliberează certificat pe întreaga perioadă în care copilul bolnav necesită îngrijire, dar nu mai mult de 30 de zile calendaris­tice.

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav nu se acordă pen­tru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediu anual (de bază sau su­plimentar), în concediu neplătit, în concediu pentru îngrijirea acestui copil până la împlinirea vârstei de trei ani şi pentru perioada suspen­dării contractului individual de muncă.

Norma dată, conform legii menționate (art. 12, alin.3), nu se aplică persoanelor care îşi reiau activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea mun­cii în proporţie de până la 0,5 din salariul de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de sala­rizare ori în mărimea salariului cu­venit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 50 la sută din durata programului de muncă în cazul sa­larizării conform sistemelor netari­fare, la fiecare dintre unităţi.

În caz de tratament balneosa­natorial al unui copil cu dizabilităţi în vârstă de până la 16 ani, indem­nizaţia se stabileşte unuia dintre părinţii asiguraţi (tutorelui sau cu­ratorului), care educă copilul, pen­tru întreaga perioadă a aflării la tratament balneosanatorial (luând în considerare şi deplasarea tur-retur), la prezentarea prescripţiei medicale despre necesitatea îngri­jirii individuale a copilului, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.