Sfatul economistului. Cazurile în care poate fi dezactivată polița de asigurare medical

vocea.md
Vocea Poporului, 02.02.2018

   

mame-copii

 

Sunt angajată oficial la o întreprindere cu capital de stat, dar mă aflu în concediu pentru îngrijirea copilului până la vâr­sta de șase ani (din motive întemeiate). Acum sunt însărcinată, dispun de poliță de asigurare medicală, dar, nu știu din ce cauză, angajatorul a dezactivat-o, spunându-mi că sunt asigurată deja de Guvern. Aș vrea să știu în baza cărui act normativ angajatorul a făcut acest lucru și dacă el are dreptate?

 

Maria R., Chișinău

 

Ana MOLDOVANU,

consultant superior în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, acțiunea poliței de asi­gurare obligatorie de asistență medicală se suspendă în cazul sus­pendării contractului individual de muncă din inițiativa salariatului, cu excepția cazurilor de aflare în con­cediu parțial plătit pentru îngriji­rea copilului până la vârsta de trei ani  și de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la un an, conform certificatului medi­cal. Rezultă că angajatorul în baza acestui articol a și dezactivat polița dumneavoastră.

Categoriile de persoane asi-gurate de către Guvern, în baza Legii menționate, sunt următoa­rele:

 

• copiii de vârstă preșcolară;

• elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal şi mediu de cultu­ră generală;

• elevii din învățământul secun­dar profesional;

• elevii din învăţământul mediu de specialitate (colegii) cu învăţă­mânt de zi;

• studenții din învăţământul su­perior universitar cu învăţământ de zi, inclusiv cei care îți fac studii­le peste hotarele țării;

• rezidenții învăţământului pos-tuniversitar obligatoriu și docto­ranzii la cursuri de zi, inclusiv cei care își fac studiile peste hotarele țării;

• copiii neîncadrați la învăţătu­ră până la împlinirea vârstei de 18 ani;

• gravidele, parturientele și lă­uzele;

• persoanele cu dizabilități se­vere, accentuate sau medii;

• pensionarii;

• șomerii înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă;

• persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilita­te severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;

• mamele cu patru și mai mulți copii;

• persoanele din familiile defa­vorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la aju­torul social;

• străinii beneficiari ai unei for­me de protecție incluși într-un program de integrare, în perioada desfășurării acestuia;

• donatorii de organe în viață.

Cu părere de rău, dumneavoas­tră nu vă încadrați în categoria persoanelor asigurate de către Guvern, dat fiind faptul că vă aflați în relații de muncă cu angajatorul, cu contract individual de muncă suspendat.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.