Sfatul avocatului. Stabilirea paternităţii

vocea.md
Vocea Poporului, 11.01.2018

   

getintofishing.com

getintofishing.com

 

Deşi sunt căsătorită, de mai mult timp locuim sepa­rat, soțul este plecat în afara ţării. Nu am depus cerere de divorţ nici eu, nici el. Eu mi-am refăcut viaţa şi sunt în concubinaj cu altcineva de mai mult de un an. Recent, am născut un copil, al cărui tată este concubinul meu. Am mers împreună la Oficiul stării civile, unde am de­pus actele pentru perfectarea certificatului de naştere al copilului, dar mi s-a comunicat că, potrivit legii, la rubrica tatăl copilului urmează a fi scris soţul meu, cu toate că am insistat ca să fie indicat concubinul meu, care este şi tatăl biologic al copilului. Mi s-au cerut, pentru înregistrarea paternităţii, prezentarea unei de­claraţii autentificate la notar de la soţul meu, care să conţină acordul său în acest sens. Eu nu ţin legătura cu soţul şi nu ştiu cum să procedez. Ce ar trebui să fac?

 

Ecaterina Aprodu, mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

Provenienţa copilului se stabileşte după ambii părinţi. După mamă (maternitatea) se stabileşte în baza documente­lor care confirmă naşterea co­pilului de la mamă într-o insti­tuţie medicală. În cazul când copilul nu este născut într-o instituţie medicală, materni­tatea se stabileşte pe baza documentelor medicale, a depoziţiilor martorilor sau pe baza altor probe. Fiind infor­maţi despre un caz de naştere sau la adresarea mamei după naştere, instituţia medico-sanitară/medicul de familie din localitate sunt obligaţi să întreprindă, în termen de trei zile lucrătoare, măsurile nece­sare de constatare a naşterii copilului şi, în cazul constatării acesteia, să elibereze certifi­catul medical constatator de naştere, chiar dacă mama nu are domiciliul în această loca­litate.

Copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul des­facerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei copilului, are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul.

Prezumţia de paternitate a soţului (fostului soţ) poate fi înlăturată printr-o 

declaraţie a soţilor (foştilor soţi) depusă personal. În cazul în care soţii sau unul dintre ei nu se pot prezenta personal, declaraţia se autentifică la notar şi se expediază la organul de stare civlă.

Paternitatea copilului năs­cut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului, depusă la organul de stare ci­vilă.

În cazurile când mama este decedată, declarată decedată sau dispărută, ori când nu i se cunoaşte locul aflării, pre­cum şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, pa­ternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a acordu­lui scris al autorităţii tutelare sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti, dacă lipseşte un astfel de acord.

Declaraţia comună a ma­mei şi tatălui copilului privind paternitatea poate fi depusă la organul de stare civilă şi până la naşterea copilului.

Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a pă­rinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului.

În cazul dvs., Oficiul stă­rii civile a procedat corect, în conformitate cu prevederile legii. În situaţia dată, urmează să întreprindeţi măsuri pentru a lua legătura cu soţul dvs. şi să îi cereţi să întocmească o declaraţie autentificată la no­tar, prin care să comunice că nu pretinde că este tatăl copi­lului dvs. şi să-și dea acordul să fie înscris în certificatul de naştere concubinul drept tatăl copilului. Nu este obligato­rie prezenţa soţului la Oficiul stării civile, este suficient să meargă pentru perfectarea declaraţiei la ambasada/con­sulatul Republicii Moldova din ţara în care se află. Este posi­bilă perfectarea actului dat şi la un notar, dacă Republica Moldova are acord bilateral cu statul respectiv de recunoaş­tere reciprocă a actelor ofici­ale fără supralegalizare sau apostilă, sau cu supralegaliza­re sau apostilă, dacă lipseşte asemenea acord. Informaţia despre aceste ţări poate fi vă­zută aici: http://www.mfa.gov.md/informatii-cetatenii-rm/list-countries-docs-recogniti­on-procedures-ro/.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.