23 august 2019
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Preţul normativ al pământului

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Preţul normativ al pământului
Sfatul avocatului. Preţul normativ al pământului
agro-business.ro

Cu ceva timp în urmă, am primit un teren agricol de la primărie. Am plantat pomi şi folosesc pământul în con­tinuare. Am decis să îmi fac actele pe teren. M-am adre­sat la primărie, unde am depus cerere pentru privatizare. Acolo mi s-a explicat că se face un borderou de calcul cu preţul normativ şi e o procedură destul de complicată pe care trebuie să o trec.
Vă rog să îmi explicaţi ce prevede totuşi legea în acest sens?
 
Grigore Verejan, s. Căpriana, Străşeni

 
Sfatul avocatului. Preţul normativ al pământului

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Aceste chestiuni sunt regle­mentate de către Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pămân­tului.

Legea respectivă se aplică în cazurile vânzării-cumpărării de terenuri, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, a tere­nurilor aferente întreprinderilor private, precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinali­zate; includerii valorii terenuri­lor proprietate publică aferen­te obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate în capitalul social al acestora, la decizia adunării ge­nerale a acţionarilor (fondatori­lor) şi cu acordul proprietarului de teren, în calitate de cotă de participare a acestuia în patri­moniul obiectivului sau al con­strucţiei; excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondu­lui silvic, precum şi din circuitul agricol, şi atribuirii lor la alte categorii de terenuri; înstrăină­rii forţate a terenurilor; relaţiilor de arendă.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com