Sfatul avocatului. Plata repetată a despăgubirilor

vocea.md
Vocea Poporului, 02.12.2017

   

promotor.ro

promotor.ro

 

Conducând automobilul unui prieten, am provocat din imprudenţă un accident rutier. Ca rezultat, am deteriorat un alt automobil. Prietenul meu avea încheiat contract de asigurare şi deţinea poliţă de asigurare obligatorie de răs­pundere civilă. În urma efectuării evaluării prejudiciului de către compania de asigurări, a fost achitată despăgubirea de asigurare. La solicitare, am achitat, la rândul meu, suma dată companiei de asigurări din motiv că nu am fost inclus în contractul de asigurare. Partea vătămată, nefiind de acord cu suma calculată, a apelat la un expert care a reevaluat pre­judiciul, stabilind o sumă considerabil mai mare. Compania de asigurări a achitat suma aceasta fără acordul meu şi ia­răşi solicită să o compensez.

Vă rog să îmi explicaţi cum este corect şi dacă sunt obligat să mai achit suma pretinsă?

 

Vasile Grama, mun. Chişinău

 

Situaţia dată vă este destul de nefavorabilă.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se reali­zează nemijlocit prin încheierea unui contract de asigurare între posesorul de autovehicul şi asi­gurătorul licenţiat pentru asigu­rarea obligatorie de răspundere civilă auto care se perfectează pe suport de hârtie și/sau prin mijloace tehnice electronice în regim on-line, conform proce­durii stabilite prin actele norma­tive ale autorităţii de suprave­ghere. Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto dintre persoana fizică, cu excepţia întreprinzătorului in­dividual, şi asigurător se încheie în mod obligatoriu cu indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se în­cheie contractul (număr limitat de utilizatori), sau fără indicarea persoanelor admise să utilize­ze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr neli­mitat de utilizatori). Nu se con­sideră asigurat riscul utilizatoru­lui de autovehicul care nu este inclus în contractul de asigurare încheiat cu număr limitat de uti­lizatori.

În cazul descris, consider că urmează să verificaţi ce fel de contract a fost încheiat între asigurător şi prietenul dvs. Dacă este un contract cu un număr limitat de utilizatori, atunci ine­vitabil sunteţi obligat să achitaţi banii solicitaţi.

Compania de asigurări va achita despăgubirea de asigura­re părții vătămate, indiferent de 

tipul de contract încheiat. Deci, asigurătorul acordă despăgubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a uti­lizatorului de autovehicul, pre­cum şi în cazul în care, la data accidentului, utilizatorul nu este inclus în contractul de asigurare încheiat între posesor şi asigu­rător, utilizatorul sau asiguratul nu posedă permis de conducere de categoria respectivă sau uti­lizatorul ori asiguratul nu a res­pectat obligaţiile tehnice legale cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului.

Dar, potrivit prevederilor art. 29 din Legea cu privire la asigu­rarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, asigurătorul are dreptul să înainteze acţiune de regres persoanei răspunză­toare de producerea pagubelor atunci când accidentul a fost produs cu intenţie, în momen­tul producerii accidentului au­tovehiculul era condus în stare de ebrietate sau sub influenţa stupefiantelor sau utilizatorul autovehiculului a refuzat să fie supus testării alcoolscopice ori, după caz, examinării medicale și/sau recoltării probelor biolo­gice, persoana răspunzătoare de producerea accidentului care conducea autovehiculul fără permis de conducere sau cu încălcarea regulilor privind per­misul de conducere, persoana răspunzătoare de producerea accidentului nu este inclusă în contractul de asigurare încheiat între posesorul autovehiculului şi asigurătorul de răspundere civilă auto, contrar prevederilor legale care reglementează cir­culaţia rutieră pe drumurile na­ţionale şi cele locale, persoana răspunzătoare de producerea accidentului a părăsit locul aces­tuia, utilizatorul autovehiculului nu dispune de certificat de revi­zie tehnică la momentul produ­cerii accidentului, accidentul a avut loc din vina autorului unei infracţiuni, care încearcă să fugă de urmărire.

Deci, urmează să achitaţi despăgubirile solicitate şi e mai rezonabil să o faceţi benevol, pentru evitarea suportării su­plimentare a cheltuielilor de judecată şi de executare a ho­tărârii. Dacă nu aveţi posibilitate să achitaţi toată suma, încercaţi să negociaţi cu asigurătorul o tranzacţie de împăcare de plată în tranşe.

Asigurătorul nu este obli­gat să ceară acordul persoanei vinovate de provocarea acci­dentului rutier la plata despă­gubirilor, dar este obligat să vă comunice despre locul şi timpul examinării bunurilor deteriora­te. Se aplică aceeaşi regulă şi în cazul efectuării unei expertize în sensul dat.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.