21 noiembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Servicii de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi

Loading
Fără categorie Servicii de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi
Servicii de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi
incluziune.md

incluziune.md

 

Guvernul şi-a asumat un şir de angajamente legate de cre­area unor servicii accesibile şi incluzive, care să răspundă necesităţilor reale ale persoa­nelor cu diferite tipuri de diza­bilităţi. În acest scop, membrii Cabinetului de miniştri au aprobat recent un program naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022 şi un plan de acţiuni privind imple­mentarea acestuia.

 

Astfel, autorităţile statului îşi propun să îmbunătățească acce­sul persoanelor cu nevoi speciale la măsurile de protecţie socială, să facă unele ajustări legate de infrastructură, să faciliteze ac­cesul la transport, informaţie şi comunicaţii pentru persoanele cu nevoi speciale.

Printre obiectivele stabilite în acest program se numără şi cre­area pentru persoanele cu diza­bilităţi a unui mai mare acces la serviciile medicale, promovarea educației incluzive, precum și creșterea ratei de angajare a ce­lor cu necesități speciale în câm­pul muncii.

Acțiunile incluse în document se referă şi la asigurarea persoa­nelor cu dizabilități, inclusiv a copiilor, cu fotolii rulante și alte mijloace tehnice ajutătoare, in­cluderea în pachetul compensat, în cazul îngrijirilor medicale la domiciliu, a seringilor, stomelor și a altor materiale necesare pentru bolnavi. Alte măsuri ce ar urma să fie realizate ţin de: extinderea listei de medicamente compen­sate pentru maladiile ce duc la dizabilitate, dotarea instituțiilor de învățământ cu echipamente necesare pentru facilitarea proce­sului educațional, precum și eva­luarea de către fiecare instituție publică în parte a gradului de ac­cesibilitate a infrastructurii.

Costul estimativ pentru şase ani de implementare a progra­mului este de aproximativ 

nouă milioane de lei.

Conform datelor statistice, în ţara noastră sunt 181 de mii de persoane cu dizabilități, dintre care 12 mii sunt copii.

Potrivit autorilor documentului, implementarea eficientă a acestui program va asigura un nivel mai înalt de respectare a drepturilor și de participare a persoanelor cu dizabilități în procesele ce au loc în societate. Totodată, vor fi crea­te mai bune oportunități de inclu­ziune socială, ceea ce va contribui la onorarea de către ţara noastră a angajamentelor naţionale şi in­ternaţionale asumate în contextul obiectivelor strategice legate de asigurarea drepturilor omului.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com