Sergiu STANCIU: Dacă apar proiecte fiabile, ele se bucură de susţinere

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 26.04.2017

   

stanciu

 

– Cum a evoluat situaţia de la Institutul Muncii în primii doi ani ai mandatului ce v-a fost încredinţat, care s-au înche­iat de curând?

 

– Au fost doi ani în care am realizat mai multe lucruri, cel puţin 80 la sută din planul propus. În mod prioritar am pus accente­le pe schimbarea imaginii institutului, care era una învechită, la fel şi pe îmbunătăţirea infrastructurii, dar și a serviciilor. Au fost efectuate reparaţii pe mai multe segmente – restaurant, bar, hotel, terasă, săli de studii… Drept urmare, s-a schimbat aspectul general al instituţiei. De asemenea, a fost stabilizată situația financiara realizând un rezultat fi­nanciar pozitiv pe anul precedent. Mai avem şi unele restanţe la capitolul realizări, pe care le vom acoperi în perioada următoare.

 

– Ce aţi reuşit şi ce mai preconizaţi în planul modernizării infrastructurii?

 

– Unele renovări mai sunt necesare la blocul de studii, care este învechit şi nece­sită reparaţie capitală, la fel ca şi hotelul. Acesta este într-o stare acceptabilă, dar tre­buie racordat la cerinţele actuale ale pieței. Anul acesta, cu susţinere financiară din par­tea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în hotel vor fi efectuate unele reparaţii, prin urmare, acest proces va fi de­marat.

 

- Cât de palpabilă vă pare evoluţia le­gată de optimizarea serviciilor educa­ţionale şi de cercetare?

 

– Planul educaţional şi, în general, misiu­nea institutului în această privinţă este înde­plinită sută la sută. Institutul Muncii dispu­ne însă de

capacităţi mai mari în domeniul educaţiei şi cercetării. Istoric vorbind, acest institut a fost creat pentru a acoperi nece­sităţile educaţionale ale sindicatelor şi el îşi îndeplineşte această funcţie. Totuşi, activi­tatea respectivă reprezintă doar 15 la sută din capacitate. Prin urmare, acestea pot fi extinse către piața educațională din țară, cu produse specifice din sfera muncii. Este un proces complex la care avem mult de lucru.

 

– Care sunt reacţiile clienţilor cu refe­rire la serviciile de alimentare şi cele hoteliere?

 

– În această privinţă, am făcut progrese semnificative. Serviciile alimentare, dar şi cele hoteliere, sunt net îmbunătăţite. Re­staurantul a fost trecut la regim de outso­urcing. Activitatea lui a fost preluată de o companie specializată în alimentaţie şi noi suntem satisfăcuţi de serviciile sale, la fel ca şi clienţii. Chiar dacă mai sunt unele nuanţe pe care am vrea să le îmbunătăţim, ele se referă la deservire.

 

– Care sunt principalele obiective pen­tru perioada următoare?

 

– Accentul îl vom pune în mod priori­tar pe dezvoltarea serviciilor educaţionale. Vom încerca să intrăm pe piaţă cu produse conforme exigenţelor actuale. Din moment ce acum suntem preocupaţi de educaţie în proporţie de doar 15 la sută din toate ac­tivităţile desfăşurate, este necesar să extin­dem aceste servicii în corespundere cu ten­dinţele pieţei şi din perspectiva de a învăţa pe tot parcursul vieţii. Vom încerca să creăm produse axate pe legislaţia muncii, dreptul muncii, cercetarea pieţei muncii, migraţie, angajare… Avem unde creşte. Pe acest seg­ment există cerere pe piaţă, pe care o putem valorifica.

Alte obiective ţin de creşterea calităţii serviciilor până la calificativul de cinci ste­le. Acum ne considerăm de trei stele sub aspectul deservirii, al capacităţilor, locaţiei, infrastructurii, accesului către instituţie… Un aspect important îl constituie campaniile de promovare, pe care am pus accentul în ulti­ma vreme. Dispunem de specialişti bine pre­gătiţi în Departamentul marketing şi vânzări şi credem că în următoarea perioadă vom avea rezultate şi mai bune.

 

– În ce măsură simțiți susținere din par­tea CNSM?

 

– Fără această susţinere, rezultatele pe care le-am înregistrat nu ar fi fost posibile. CNSM este fondatorul Institutului Muncii, prin urmare, avem trasate obiective clare de dezvoltare a instituției. La fiecare sfârşit de an, elaborăm un plan de acţiuni apro­bat de adunarea generala a asociatului unic (CNSM), conform căruia obiectivele sunt trasate și îndeplinite. Banii investiţi sunt din bugetul CNSM, la fel şi din investițiile pro­prii ale instituției. Pe de altă parte, este evi­dent că noi trebuie să avem o viziune clară de dezvoltare. Din moment ce sunt puse pe masă nişte proiecte fiabile, conducerea CNSM are înţelegere şi deschidere ca să le susţină.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.