24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă a siguranței salariaților

Loading
Fără categorie Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă a siguranței salariaților
Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă a siguranței salariaților
seminar-fscm

Foto: fscm.md

 

În perioada 8-9 iulie curent, Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM), în comun cu comitetul sindical de la ÎS „Combinatul Poligra­fic” și cu susținerea Fundaţiei „Friedrich Ebert Stiftung”, au desfășurat un seminar de instruire a activiștilor sindicali la tema „Importanța și rolul respectării regulilor de securitate și sănătate în muncă”.

 

Această activitate a fost organizată în cadrul proiectului sindical „Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă necesară a securității salariaților”. Proiectul a fost elaborat de președintele comitetului sin­dical al ÎS „Combinatul Poligrafic”, Jana Șveț, în procesul de instruire a școlii sin­dicale.

Drept scop al acestui proiect, preșe-dintele comitetului sindical de la Com­binatul Poligrafic a propus sporirea ni­velului de informare și conștientizare a membrilor de sindicat privind rolul și importanța respectării normelor de secu­ritate și sănătate la locul de muncă.

În prima zi de lucru, participanții la se­minar au luat cunoștință de politica sta­tului în domeniul securității și sănătății în muncă, despre evaluarea riscurilor, preve­nirea bolilor profesionale și a accidentelor de muncă.

Gheorghe Burbulea, șef adjunct al In­spectoratului Muncii al Sindicatelor, în ca­litate de formator, a prezentat 

informația cu exemple concrete, foarte clară și pe înțelesul tuturor participanților. Acest fapt a trezit un deosebit interes în rân­durile participanților, aceștia adresând diverse întrebări formatorului și transfor­mând discursul specialistului într-un dia­log productiv.

În a doua zi a seminarului, a fost abor­dată tema „Stresul la locul de muncă”.  Formatorul Ștefan Popov, trainer con­sultant și consilier psiholog, a familia­rizat publicul cu factorii de stres la locul de muncă și cu metodele de combatere a acestora. El i-a provocat pe sindicaliști la diverse exerciții practice, precum și la si­mularea diferitelor situații.

Tot în cadrul acestui proiect a fost ela­borat pliantul „Securitatea și sănătatea la locul de muncă, o premisă necesară a siguranței salariaților”, care urmează să fie distribuit membrilor de sindicat din cadrul FSCM.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com