29 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Securitatea la locul de muncă, importantă pentru sănătate

Loading
Fără categorie Securitatea la locul de muncă, importantă pentru sănătate
Securitatea la locul de muncă, importantă pentru sănătate
seminar-hincesti-securitatea-muncii

Foto: arhivă personală

Liderii sindicali şi membrii sindicatelor din raionul Hîn­ceşti s-au întrunit recent la un seminar cu genericul „Siste­mul de gestionare a securită­ţii şi sănătăţii în muncă – un instrument de îmbunătăţire continuă”. Evenimentul a fost organizat de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) şi Consiliul interramural al sindicatelor (CITS) Hînceşti.

 

Ana Cimpoieşu, preşedintele CITS Hînceşti, a menţionat că se­minarul a fost iniţiat cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii şi Securităţii la locul de muncă, consemnată la 28 aprilie. Domnia sa a reiterat impor­tanţa sănătăţii şi securităţii muncii în condiţiile în care anual mii de oa­meni în întreaga lume îşi pierd să­nătatea sau chiar viaţa atunci când măsurile de securitate nu sunt res­pectate la locul de muncă. În acest context, Vasile Siloci, reprezentan­tul Inspectoratului Muncii al CNSM, a vorbit despre managementul acti­vităţii în domeniu, instrumente pri­vind informarea, consultarea, par­ticiparea şi sensibilizarea activului sindical în problemele sănătăţii şi securităţii muncii, instruirea lu­crătorilor în acest sens. Dânsul s-a referit la aspecte precum evaluarea riscurilor specifice funcţiei, organizarea activităţii muncii din punct de vedere al securităţii la nivel de unitate economică, organizarea evi­denţei timpului de muncă, corecti­tudinea îndeplinirii documentaţiei de muncă, înzestrarea cu echipa­mente necesare de lucru şi protec­ţie, elaborarea instrucţiunilor de se­curitate şi sănătate în muncă etc.

În continuare, a prezentat cadrul juridic general privind asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii a sa­lariaţilor cu referire la răspunderea pentru încălcarea actelor  normative în domeniu, răspunderea discipli­nară, civilă, penală şi contravenţio­nală, precum şi cercetarea acciden­telor de muncă.

Şi reprezentantul Centrului de Sănătate Publică din raionul Hîn­ceşti, Anatolie Condrea, a evaluat factorii de risc profesional, măsu­rile de identificare şi de prevenire a acestora.

Chiar dacă există un șir de factori de risc profesional, în Republica Moldova, indicii maladiilor profe-sionale sunt destul de nesemni­ficativi și se află, din an în an, în descreștere. Dacă, în anul 2012, au fost înregistrate 12 cazuri de boli profesionale, iar în 2013 – 6, pe parcursul anului 2014, în Republica Moldova nu au fost înregistrate boli profesionale. De aici ar rezulta că ori noi avem o siguranță sporită la locul de muncă, ori aceste accidente sau boli profesionale pur și simplu nu se înregistrează, a reiterat în în­cheiere Ana Cimpoieșu.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com