11 decembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Se gândesc numai la bani grei, nu și la sănătatea cetățenilor noștri

Loading
Fără categorie Se gândesc numai la bani grei, nu și la sănătatea cetățenilor noștri
Se gândesc numai la bani grei, nu și la sănătatea cetățenilor noștri
cablaj

Foto: plasticsnewseurope.com

 

Republica Moldova devine mai atractivă pentru austri­eci. Astfel, compania Geba­uer & Griller Kabelwerke GmbH cu sediul în Viena, având un profil pe piaţa in­ternaţională a cablurilor in­dustriale, fiind unul dintre cei mai mari producători de cabluri şi fire din cupru, alu­miniu şi oțel pentru indus­tria auto, trenuri şi ascen­soare de capacitate sporită, tinde să-și extindă afacerile în țara noastră în timpul cel mai apropiat.

 

Declarații în acest sens a făcut Eva Schinkinger, manager al com­paniei, în cadrul unei întrevederi de lucru cu viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Eco­nomiei. Firma intenționează să construiască o fabrică de produce­re a cablajelor în Zona Economică Liberă Bălți.

Posibila extindere în Moldova va fi discutată și aprobată de către consiliul de administrație al com­paniei în luna iunie curent, deoa­rece Gebauer & Griller (GG)  este satisfăcută de investiția făcută și de rezultatele obținute în țara noas­tră, precum și de condițiile oferite de autoritățile naționale pentru in­vestitorii străini.

Potrivit Evei Schinkinger, în cazul selectării țării noastre, com­pania menționată intenționează să investească suplimentar peste 10 milioane de euro într-o fabri­că de cablaje, care va începe să funcționeze la capacitate maximă în 2018, deschizând peste 400 de noi locuri de muncă la prima fază și crescând numărul acestora până la 800.

La rândul său, ministrul Oc­tavian Calmîc a salutat intențiile companiei Gebauer & Griller de a se extinde în Republica Mol­dova, menționând că atragerea investițiilor străine directe, crearea condițiilor prielnice pentru mediul de afaceri sunt unele dintre obiec­tivele primordiale ale Guvernului Republicii Moldova.

 

Brațe de muncă ieftine, pretenții mici

 

În context, ministrul a dat asi­gurări de susținerea, atât din partea Guvernului, cât și a Minis­terului Economiei, a eforturilor companiei Gebauer & Griller, tre­când în revistă mai multe acțiuni inițiate de Ministerul Economiei pentru ameliorarea climatului in-vestițional. Acestea se referă la 

eliminarea constrângerilor admi­nistrative, precum numărul mare de acte permisive și autorizații, dar și acordarea facilităților precum rambursarea TVA la cheltuielile de capital în investițiile pe termen lung, scutirea de TVA și de taxe va­male pentru activele care urmează să fie incluse în capitalul social al companiei etc. Printre avantaje a fost menționat impozitul pe venit de 12%, deducerea cheltuielilor pentru alimentare, transport și in­struirea angajaților.

Compania austriacă Gebauer & Griller este un producător de cablu și cablaje pentru industria auto, trenuri de mare viteză, telecomu-nicații etc., care și-a lansat acti­vitatea în Republica Moldova în 2013, iar deja în 2015 a înregis­trat o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

Însă, „alergând după statistică și bani grei, noi uităm de facto­rul uman, de oameni ca atare, de securitatea lor, de sănătate. Din experiența sindicaliștilor, între­prinderile de acest gen exploatează muncitorii la maximum. Mai mult ca atât, munca sisifică este puțin apreciată, ținând cont că Moldo­va are brațe ieftine. La rândul lor, muncitorii nu rezistă să lucreze mult timp, se îmbolnăvesc frec­vent din motive bine cunoscute, iar bolile profesionale în Moldova, chipurile, nu există, deoarece nu există prevederi în legislație.

Aici, cercul se închide, mențio-nează Iurie Pleșco, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Industria Construcției de Ma-șini și Aparate și Învățământul Profesional „SindRăutMaș”. De regulă, întreprinderile de acest gen nu au sindicate care să apere drepturile salariaților și nu accep-tă crearea acestora. De obicei, muncitorii lucrează câte două-trei luni și nu mai rezistă fizic din cauza condițiilor nocive care le afectează sănătatea. Întreprinderile de acest gen sunt de tip închis, respectiv, acolo nu au acces reprezentanții Inspecției Muncii a Sindicatelor, care ar instrui muncitorii în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, a conchis Iurie Pleșco.

În legătură cu aceasta, propu­nem Inspecției Muncii de Stat să mai întreprindă câte o vizită, în măsura posibilității, pentru a-I apăra pe muncitorii moldoveni care sunt exploatați în goană după bani.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com