25 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Şcoala sindicală şi-a demonstrat eficienţa în formarea liderilor

Loading
Fără categorie Şcoala sindicală şi-a demonstrat eficienţa în formarea liderilor
Şcoala sindicală şi-a demonstrat eficienţa în formarea liderilor

formare-sindicala

 

În perioada 9–11 septembrie, în incinta Institutului Muncii a fost lansat proiectul Şcoala sindicală din Moldova cu genericul „Un pas înainte spre organizarea realizării drepturilor muncii”.

 

Scopul major al proiectului l-a consti­tuit consolidarea organizaţiilor sindicale primare în scopul apărării şi promovării drepturilor salariaţilor.

Pe parcursul celor trei zile de instruire, sindicaliştii din Moldova au fost familia­rizaţi cu metodele moderne de organizing și management sindical, prin intermediul cărora sindicatele analizează, planifică, negociază, acţionează pentru a schimba starea de lucruri nu numai la nivel de uni­tate, dar şi în plan naţional.

 

g_cnsm

Şcoala sindicală din Moldova, un model de educaţie continuă pentru toţi sindicaliştii

 

Obiectivele generale ale proiectului au fost formarea unei noi generaţii de lideri sindicali, stabilirea legăturii între teorie şi practică, consolidarea capacităţii de a acţiona, participarea civică prin formarea membrilor de sindicat activi şi conştiin­cioşi, consolidarea competenţelor sindica­le ale formabililor, dezvoltarea competen­ţelor funcţionale, sociale şi profesionale ale cadrelor sindicale etc.

La eveniment a participat conducerea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și a Institutului Muncii, conducerea Federaţiei Sindicatelor din Austria (OGB) ş. a.

Oleg Budza, preşedintele CNSM, a men­ţionat, în debutul şedinţei, că proiectul „Şcoala sindicală din Moldova” are meni­rea de a deveni un model de educaţie con­tinuă pentru toţi sindicaliştii. Ne-am pro­pus să contribuim la consolidarea mișcării sindicale prin formarea unei noi generații, sporirea capacităților organizațiilor sindi­cale din țara noastră și dezvoltarea de noi competențe și abilități în rândul tinerilor sindicaliști. Acest proiect ne apropie de standardele europene în domeniul dezvol­tării mișcării sindicale”, a subliniat Oleg Budza, mulțumind partenerilor proiectu­lui pentru sprijinul acordat.

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM, a declarat, la rândul său, că pe parcursul studiilor tinerii sindicaliști au elaborat și implementat diverse proiecte individuale și de grup, pe care le-au pre­zentat în timpul ședinței de bilanț. „Teme­le au fost foarte variate: Dezvoltarea par­teneriatului social; Contractul colectiv de muncă pentru membrii de sindicat; Con­solidarea organizațiilor sindicale; Proteja­rea drepturilor membrilor de sindicat etc. Ulterior, aceștia vor promova și vor apli­ca cunoștințele acumulate în activitățile sindicale cotidiene și le vor multiplica în activitățile educaționale organizate în ca­drul centrelor sindicale din care provin”, a relevat Suruceanu.

 

Informaţie utilă şi idei de noi proiecte

 

Participanții la sesiune s-au adunat la şedinţele serale de la Institutul Muncii. Cu toţii aveau acelaşi scop – să socializeze, să studieze, să-şi dezvolte capacităţile profe­sionale şi să-şi aprofundeze cunoştinţele în diferite domenii, fiind ghidaţi de forma­tori din cadrul CNSM şi de experţi interna­ţionali. Totodată, ei au susţinut la unison că a fi informat înseamnă a fi puternic, iar instruirea e una din cele mai eficiente pâr­ghii de a îmbunătăţi calitatea membrului de sindicat şi imaginea organizației însăși.

Menţionăm că Şcoala sindicală din Moldova cu genericul „Un pas înainte spre realizarea drepturilor muncii” este finan­ţată de CNSM în cooperare cu organizaţia nonguvernamentală Weltumspannend arbeiten (WUSA) din cadrul Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Austria (OGB), Agenţia pentru Dezvoltare Austria­că (ADA), Fundaţia „Friedrich-Ebert-Stif­tung” (FES) şi se desfăşoară după modelul austriac al şcolii sindicale.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com