27 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Şcoala sindicală de toamnă, în sprijinul tinerilor

Loading
Fără categorie Şcoala sindicală de toamnă, în sprijinul tinerilor
Şcoala sindicală de toamnă, în sprijinul tinerilor

scoala-sindicala

 

Un număr de 30 de tineri sindica­lişti din diferite centre sindicale naţional–ramurale au participat recent la cea de-a doua parte a Pro­iectului „Şcoala sindicală de toam­nă 2016”. Evenimentul a durat două zile şi a fost găzduit de Insti­tutul Muncii.

 

Prezent la eveniment, Oleg Budza, pre-ședintele CNSM, a menționat că activitățile orientate spre promovarea și apărarea in­tereselor tinerilor sindicaliști sunt o priori-tate pe agenda mișcării sindicale. Liderul CNSM a comunicat tinerilor despre cele mai recente activități organizate de confederaţie, în vederea protecției drepturilor și a intere­selor membrilor de sindicat: acțiunile de protest împotriva reformării inechitabile a sistemului de pensii, solicitările de majorare a salariilor pentru diferite categorii de anga­jaţi, cerințele de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de combatere a economiei in­formale.

„Pentru a putea face față cerințelor de pe piața muncii, tinerii trebuie să fie bine instruiți. În țările occidentale, circa 70% din angajatori investesc în instruirea salariați-lor și obțin rezultate bune. În Republica Moldova e o altă situație, care se răsfrânge asupra productivității muncii, a indicatori­lor de performanță și competitivitate a eco­nomiei naționale. Această activitate vine în sprijinul tinerilor și sper că va contribui la dezvoltarea lor”, a menţionat Oleg Budza.

Preşedintele CNSM a informat că în pre­zent se lucrează la elaborarea proiectului Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022 și a îndemnat tinerii să fie activi și să vină cu propuneri, care vor putea fi incluse în acest proiect.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a spus că tinerii sindicalişti nu trebuie să acumuleze cunoştinţe doar în cadrul unor şcoli sindicale sau la seminare. „E necesară studierea amănunţită a Legii sindicatelor, a Codului muncii, a altor acte legislative şi normative în vigoare”, a subliniat Petru Chiriac.

La Şcoala sindicală de toamnă, Sergiu Iur­cu, şef-adjunct al Departamentului protecţie social-economică din cadrul CNSM, a vorbit despre 

dialogul social pentru protecţia soci­al-economică a tinerilor. Radu Mânzat, vice­preşedinte al Comisiei de Tineret din cadrul CNSM, a prezentat strategii de dezvoltare a echipei de tineret la nivel ramural. Dorin Suruceanu, şeful Departamentului educaţie şi cercetare din cadrul Institutului Muncii, a vorbit despre strategii moderne de recrutare a tinerilor în sindicate. Eugeniu Covrig, con­sultant superior în Departamentul juridic al CNSM, a prezentat drepturile tinerilor, in­clusiv dreptul la libera asociere în sindicate, iar Mihai Cibotaru, reprezentant al Centru­lui „NEXUS” de la Chişinău, le-a vorbit tine­rilor sindicalişti despre aspecte ale migraţiei tinerilor în Republica Moldova.

În septembrie anul curent, a fost or­ganizată prima etapă a Școlii sindicale de toamnă, unde tinerii au studiat despre ro­lul inteligenței emoționale în gestionarea emoțiilor, comunicarea eficientă în situații de criză, medierea conflictelor.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com