17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Școala Sindicală: arta de a-ți expune ideile, de a transmite corect mesajele

Loading
Fără categorie Școala Sindicală: arta de a-ți expune ideile, de a transmite corect mesajele
Școala Sindicală: arta de a-ți expune ideile, de a transmite corect mesajele

scoala-sindicala

 

Proiectul–pilot Şcoala Sindicală s-a încheiat cu suc­ces. Absolvenţii celei de-a patra promoţii a şcolii şi-au ridicat diplomele şi au pro­mis că vor face tot ce le stă în puteri pentru a schimba lucrurile în țară, pentru că, spun ei, au mult de muncit.

 

Ceremonia de înmânare a diplomelor a avut loc la In­stitutul Muncii, în prezenţa conducerii CNSM, a preşe­dinţilor centrelor sindicale naţional–ramurale, a reprezentanţilor Agenţiei Aus­triece pentru Dezvoltare şi ai Federaţiei Sindicale din Austria (OGB). Astfel, pas cu pas, timp de un an de zile, participanţii şi-au luat ,,bagajul” de cunoştinţe în domeniul sindical, pentru ca acum să-l poată pune în practică în cadrul unităţilor pe care le reprezintă. Ei au învăţat ce este sindicatul şi care este rolul acestuia, care sunt avantajele aderării la sindicat, necesitatea şi prin­cipiile generale de recrutare de noi membri etc.

Şcoala Sindicală este un proiect implementat de In­stitutul Muncii cu suportul financiar al CNSM, în co­operare cu Agenţia pentru Dezvoltare Austriacă și cu OGB. Studiile au fost orga­nizate în spiritul şcolii sindi­cale austriece.

,,Este un model de orga­nizare a procesului educaţi­onal în sindicate, care a fost implementat zeci de ani în Austria, preluat şi de Mol­dova deja al patrulea an la rând. Anul acesta, exerciţiul respectiv are o mai mare im­portanţă, pentru că, din lu-na septembrie anul curent, şcoala sindicală va deveni o parte integrantă a sistemu­lui educaţional al CNSM”, a spus Nicolae Suruceanu, se­cretar confederal al CNSM.

Astfel, sustenabilitatea trebuie demons­trată şi de acum încolo ne vom angaja pe cont propriu în continuarea instruirii mem­brilor de sindicat, a adăugat Nicolae Suru­ceanu.

Sepp Wall-Strasser, ofiţer de proiecte, secretarul pentru educaţie al Federaţiei Sin­dicatelor din Austria, a precizat că 

proiectul promovează valorile europene şi va contri­bui la consolidarea societăţii civile.

,,În această şcoală, am descoperit în fie­care persoană o posibilitate de perfecţiona­re, o sămânţă din care va creşte un sindica­list bun în Republica Moldova. Sunt foarte mândru că am reuşit să realizăm un lucru în comun.  Rezultatul de astăzi este munca dumneavoastră, realizată seară de seară, în zilele de odihnă. Aţi demonstrat dedicaţie şi angajament. Fără bani nu se poate face ni­mic, dar fără dedicaţie şi motivaţie… chiar nimic. Secretul şcolii este că aceasta trebu­ie transferată într-o comunitate, lucru care nu se întâmplă de la sine. Școală trebuie să existe şi mai departe, chiar dacă acest pro­iect s-a încheiat. Pot să vă spun că modelul Şcolii Sindicale din Moldova va fi preluat acum şi de Georgia, pentru că mergem să implementăm şi acolo un astfel de proiect”, a spus Sepp Wall-Strasser.

 

Patru promoţii, zeci de absolvenţi

 

Cele patru promoţii ale şcolii, în total, 66 de absolvenţi, au avut activişti din mai mul­te ramuri: construcţii, medicină, comunica­ţii, comerţ şi silvicultură, care au elaborat în cei patru ani 49 de proiecte.

Participanţii se adunau la şedinţele serale de la Institutul Muncii după orele de serviciu şi aveau cu toţii acelaşi scop – să studieze, să discute, să-şi dezvolte capacităţile profesio­nale şi să-şi aprofundeze cunoştinţele în di­ferite domenii, fiind ghidaţi de formatori din cadrul CNSM şi de experţi internaţionali.

Absolvenţii susţin că au învăţat să-şi ex­pună liber ideile, să devină mai siguri de for­ţele proprii, să transmită corect mesajele şi să devină mult mai receptivi.

 

 

Mulţumim CNSM

că mizează pe tineri

și ne dă libertatea

de a face lucruri mari

 

„Şcoala sindicală, pentru mine şi cole­gii mei, pentru că am discutat cu fiecare în parte, a însemnat ceva grandios. Ne-am dezvoltat în primul rând personal, pentru că lucrurile frumoase se fac atunci când eşti un om puternic. Ştii să baţi mai insistent în uşa unui angajator şi să-i spui că, uite, noi trebu­ie să facem asta. Le mulţumim partenerilor din Austria pentru că nu au uitat de noi, de R. Moldova. Au organizat acest parteneriat pentru a dezvolta noi persoane. Mulţumim CNSM că mizează pe tineri, ne simţim im­portanţi şi ne dau libertatea de a merge spre lucruri mari şi chiar să schimbăm ceva, pen­tru că avem de lucru, avem ce schimba. Deja am discutat şi facem planuri pe viitor că să ne unim şi să încercăm să schimbăm lucruri­le în bine, lumea trebuie să fie altfel”, a spus una dintre participante, Doiniţa Babalâc, de la Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice.

 

Zeci de proiecte implementate

 

Rezultatul final a fost prezentarea pro­iectelor. Tematica acestora este actuală, deoarece situaţia social-economică din țară știm cum e. Este vorba despre securitatea şi sănătatea în muncă, eficientizarea lucrului cu documentele şi implementarea serviciu­lui de circulaţie a documentelor electronice etc., proiecte care au fost deja realizate sau urmează să fie implementate în instituţiile pe care le reprezintă participanţii la curs.

,,Cooperarea cu partenerii din exterior în cadrul unor proiecte educaţionale comu­ne aduce o valoare adăugată pentru CNSM. Pe parcursul activităţilor realizate cu par­ticiparea partenerilor din Austria, au fost puse în discuţie problemele muncii şi cele de ordin social–economic,  în urma cărora au fost acumulate cunoştinţe ce vor  asigura protejarea eficientă a drepturilor social-eco­nomice ale salariaţilor.  Totodată, este vorba de racordarea legislaţiei naţionale la nor­mele internaţionale ale muncii, reprezenta­tivitatea în structurile sindicale, recrutarea de noi membri de  sindicat şi ameliorarea calităţii programelor de instruire. Iată de ce Şcoală Sindicală din R. Moldova consti­tuie un format binevenit, prin intermediul căruia putem realiza toate acţiunile  de mai sus”, a relevat Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM.

Domnia sa a adăugat că scopul proiectu­lui este de a consolida capacităţile sindica­telor din ţară, de a contribui la implemen­tarea unor practici moderne în activitatea sindicatelor şi de a forma o nouă generaţie de sindicalişti. „Şcolile sunt ambiţioase, ino­vative şi unice în spaţiul post-sovietic. Acest  proiect ne apropie de standardele europene, iar mişcarea  sindicală naţională devine mai consolidată. Diseminarea informaţiilor şi a cunoştinţelor obţinute de către participanţii la proiect sunt de o importanţă majoră pen­tru confederaţie şi au menirea de a  îmbună­tăţi imaginea CNSM şi a promova pe toate căile solidaritatea, democraţia, independen­ţa şi spiritul de echipă al mişcării sindicale din ţară”, a conchis Mihail Hîncu.

Federația Sindicatelor din Austria (ÖGB) este singura organizaţie naţională din Aus­tria care are scopul de a apăra interesele muncitorilor din țară. ÖGB este formată din şapte subdiviziuni sindicale şi reuneşte în rândurile sale peste un milion de membri. ÖGB a fost formată în anul 1945 şi în pre­zent este una din cele mai numeroase orga­nizaţii sindicale din Europa.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com