Sărăcia, prețurile și șomajul îngrijorează populația

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 02.01.2018

   

meduza.io

meduza.io

 

Datele Barometrului de Opinie Publică, ediția din noiembrie, ara­tă că pentru 31% din respondenți veniturile familiei nu sunt de ajuns nici pentru strictul necesar.

 

Totodată, 44,2% dintre intervievați au declarat că veniturile le ajung doar pentru strictul necesar, iar 17,8% – pentru un trai decent, dar nu își permit cumpărarea unor bunuri mai scumpe.

Întrebați care sunt lucrurile care îi îngri­jorează cel mai mult, 21,4% din respondenți au spus că în primul rând – viitorul copiilor, 15,8% – prețurile, 15,7% – sărăcia. De ase­menea, pe oamenii îi îngrijorează șomajul, corupția, boala, dar şi criza financiară.

La întrebarea „Cât de mulțumit sunteți, în general, de felul în care trăiți, cei mai mulți, 32,9%, au răspuns: „nici mulțumit, nici nemulțumit”. 29,3% au răspuns: „nu prea mulțumit”, 20,3% – „destul de mulțumit”, 15,2% – „deloc mulțumit”.

Întrebați cum ar proceda dacă ar avea ocazia să plece din Moldova, 17,5% au răspuns că ar pleca pentru totdeauna, iar 31,4% – ar pleca pentru o perioadă. 48,5% din respondenți au spus că nu ar pleca.

La întrebarea care ar fi cele mai impor­tante trei probleme ce trebuie rezolvate în Moldova, intervievații au menționat în pri­mul rând 

ridicarea nivelului de trai, urmat de lupta împotriva corupției, dezvoltarea economiei și întărirea ordinii în țară.

În același timp, întrebați cum le pare direcția în care merg lucrurile din Mol­dova, majoritatea celor intervievați, peste 75 la sută, cred că direcția luată este una greșită.

O altă îngrijorare care macină, cel puțin pe intervievații acestui sondaj, sunt pensii­le, salariile, combaterea corupției.

Întrebați în ce măsură sunt mulțumiți de ceea ce face conducerea țării în anumite domenii, la cel al pensiilor, peste 70 la sută dintre intervievați au spus că nu sunt deloc mulțumiți.

În opinia lui Sergiu Iurcu, șeful Depar­tamentului protecție social-economică al CNSM, sondajul realizat denotă că po­pulaţia doreşte un nivel de trai mai înalt, însă veniturile de care dispun nu le asigură acest lucru. Mai mult decât atât, deseori, veniturile îşi pierd din puterea de cumpă­rare, ca urmare a creşterii preţurilor şi ta­rifelor.

„Din răspunsurile oferite, constatăm că îngrijorările principale ale populaţiei se referă la viitorul copiilor, preţuri, sărăcie, lipsa locurilor de muncă decente, boală, corupţie. Aceste fenomene trebuie, deci, să fie în centrul politicilor statului: să mo­tivăm tinerii să rămână în ţară, să nu ad­mitem degradarea veniturilor ca urmare a creşterii preţurilor, să stimulăm crearea no­ilor locuri de muncă, să asigurăm servicii medicale de calitate, să eradicăm corupţia. Sindicatele au atenţionat în repetate rân­duri guvernele care s-au perindat despre necesitatea concentrării asupra acestor probleme şi promovarea unor politici ori­entate spre om”, a spus Sergiu Iurcu.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.