29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sancţiuni mai dure pentru încălcarea drepturilor salariaţilor

Loading
Fără categorie Sancţiuni mai dure pentru încălcarea drepturilor salariaţilor
Sancţiuni mai dure pentru încălcarea drepturilor salariaţilor

profesii-muncitoresti

 

Reprezentanţii sindicate­lor sunt decişi să identifice măsuri mai drastice, care să ducă la aplicarea de către angajatori a normelor de se­curitate şi sănătate în muncă în vigoare, precum şi a legis­laţiei muncii, în general.

 

Este necesar ca sindica­liştii să intensifice lupta cu fenomenul legat de plata cu întârziere a salariilor care, în ultimul timp, a atins propor­ţii alarmante în cazul unor întreprinderi, a menţionat Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, la şedinţa de marţi a Comitetu­lui Confederal al CNSM.

Pe lângă faptul că acest fenomen reprezintă o formă a muncii forţate, se apropie sezonul rece şi în legătură cu aceasta costurile legate de achitarea facturilor, la care salariaţii cu greu le fac faţă, vor creşte şi mai mult.

Oleg Budza a mai remar­cat că, în prezent, conlucra­rea sindicatelor cu inspecto­rii de stat ai muncii nu are loc din cauza moratoriului instituit de Guvern asupra controlului de stat.

„Sper că, în septembrie-octombrie, în Parlament va fi adoptat un set de modifi­cări la Codul contravenţio­nal, care vor face mai uşoară activitatea inspectorilor de muncă, inclusiv conlucrarea lor cu agenţii economici”, a specificat Oleg Budza.

Preşedintele CNSM le-a propus, în context, membri­lor Comitetului Confederal să participe la 

o întâlnire cu un grup de experţi din Italia, ce va fi organizată în timpul apropiat, la Chişinău, pentru a se familiariza cu experien­ţa acestei ţări în asigurarea securităţii şi sănătăţii salari­aţilor la locul de muncă.

Discuţiile purtate în cadrul şedinţei Co­mitetului Confederal al CNSM cu privire la actuala situaţie social-economică a salaria­ţilor moldoveni au fost generate de propu­nerea ca sindicatele să identifice măsuri mai drastice pentru aplicarea de către angajatori a normelor de securitate şi sănătate în mun­că, înaintată de Ana Selina, preşedinta Fe­deraţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”.

Cu referire la propunerea în cauză, Boris Babici, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din industria Constructoare de Automobile şi Maşini Agricole,  a apreciat că situaţia este alarmantă. În opinia sa, măsu­rile întreprinse până acum în această direc­ţie nu s-au soldat cu efectul scontat, la fel ca şi demersurile făcute de sindicate pe adresa Ministerului Afacerilor Interne în legătură cu înteţirea cazurilor de accidentare a oa­menilor pe trecerile de pietoni. Boris Babici a solicitat în context să se iniţieze un control şi în problema exploatării muncii copilului, care în sezonul recoltării ar atinge cote ma­xime.

Potrivit Elenei Carchilan, şefa Inspecto­ratului Muncii al CNSM, în prima jumătate a acestui an, în ţara noastră au fost înregis­trate 216 cazuri de accidentare a lucrătorilor la locul de muncă sau cu 24 mai multe decât în perioada similară din 2015. Conducerea CNSM şi-a exprimat dezacordul faţă de in­stituirea, de la 1 aprilie 2016, a moratoriului asupra controlului de stat, care se răsfrânge şi asupra activităţii Inspectoratului de Stat al Muncii. Acest lucru contravine norme­lor internaţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, cu siguranţă, a dus la creşterea numărului de accidente de muncă soldate cu decesul salariaţilor de la şapte ca­zuri în 2015 la 15 – în anul curent, a accen­tuat Elena Carchilan.

De menţionat că membrii Comitetului Confederal au aprobat un şir de chestiuni privind starea securităţii şi a sănătăţii în muncă în primul semestru al acestui an, convocarea şedinţei Consiliului General al CNSM şi proiectul Convenţiei colective (ni­vel naţional) privind criteriile-tip şi normele de evaluare a performanţelor individuale ale salariatului, aplicate la diferenţierea salarii­lor în sistemele netarifare de salarizare.

Subiectele discutate s-au mai referit la propunerile CNSM de modificare şi com­pletare a unor acte legislative ce ţin de reali­zarea politicii fiscale pentru 2017, demersul CNSM către Oficiul Avocatului Poporului în vederea sesizării Curţii Constituţionale, pre­cum şi demersul CNSM către Parlament în vederea constituirii instanţelor specializate în litigiile de muncă etc.

Informaţii mai detaliate despre decizi­ile de marţi ale Comitetului Confederal al CNSM citiţi în numerele următoare ale zi­arului.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com