29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sănătatea şi securitatea la locul de muncă, în atenţia Federaţiei „Moldsindcoopcomerţ”

Loading
Fără categorie Sănătatea şi securitatea la locul de muncă, în atenţia Federaţiei „Moldsindcoopcomerţ”
Sănătatea şi securitatea la locul de muncă, în atenţia Federaţiei „Moldsindcoopcomerţ”

moldsindcoopcomert

 

Federaţia Sindicatelor din domeniile Cooperaţiei de Con­sum, Comerţului şi Antreprenoriatului „Moldsindcoop-comerţ”, în parteneriat cu Uniunea Centrală a Cooperati­velor de Consum „Moldcoop”  şi Uniunea Internaţională a Salariaţilor din Domeniul Alimentaţiei, Agriculturii, Ho­teluri şi Restaurante (IUF)  au desfăşurat recent un şir de seminare, incluse în Platforma „Sănătatea şi securitatea la locul de muncă”.

 

La evenimentele respective au participat liderii sindicali, con­ducătorii entităţilor economice, responsabili pentru sănătatea şi securitatea în muncă de la între­prinderile cooperatiste din raioa­nele Căuşeni, Anenii Noi, Cimi­şlia, Basarabeasca, Ştefan Vodă, Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcă­neşti, Taraclia, Leova, Cahul, Can­temir, Hânceşti. În calitate de for­matori ai seminarelor din zona de sud a țării au fost antrenaţi  Vasile Siloci, inspector principal, şi Vla­dimir Gorban, inspector al Inspec­toratului Sindical al Muncii.

Potrivit Valeriei Tricolici, pre­şedinta federaţiei „Moldsindco­opcomerţ”, activităţile din cadrul seminarelor au avut drept scop de a crea condiţii de muncă sigure şi sănătoase şi se înscriu printre mă­surile de prevenire a eventualelor accidente la locul de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

„Ne dăm bine seama că, atunci când sunt organizate măsuri de prevenire în mod permanent, cos­turile sunt mult mai mici decât în cazul producerii unor accidente la locul de muncă”, a spus în context Vasile Carauş, preşedintele Birou­lui Executiv al „Moldcoop”.

Ana Cocerva, preşedinta orga­nizaţiei sindicale din cadrul Uniu­nii Cooperativelor de Consum din Căuşeni, şi-a împărtăşit 

experien­ţa de prevenire a riscurilor profe­sionale implementate în Coope­rativa de consum din Tighina. În cadrul seminarelor, cei circa 200 de cursanţi au fost familiarizaţi cu elementele sistemului de manage­ment în domeniul sănătăţii şi se­curităţii în muncă, cu actele nor­mative la acest capitol. Totodată, ei au fost sensibilizaţi că vor purta răspundere în caz de nerespectare a actelor normative respective.

Un grup de pompieri le-a arătat participanţilor la seminar cum se utilizează stingătorul.  De aseme­nea, angajaţi de la asistenţa me­dicală de urgenţă au demonstrat cum se efectuează respiraţia ar­tificială şi masajul indirect al ini­mii, în cazuri de arsuri, intoxicare cu monoxid de carbon, electrocu­tare etc.

Un seminar informativ a fost organizat şi în cadrul aparatului centralei „Moldcoop”, la care Ele­na Carchilan, şefa Inspectoratului Sindical al Muncii, a participat în calitate de formator.

De asemenea întreprinderile „Grisan–Hamb” SA şi „Dalmors Grup” SRL au găzduit cel de-al şaselea seminar, la care angaja­torii şi activiştii sindicali au fost familiarizaţi cu legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu responsabilităţile personalului implicat în activităţile domeniului vizat, cu factorii de risc profesio­nali, evaluarea şi prevenirea aces­tora.

Aceste seminare au fost organi­zate pentru ca participanţii să-şi perfecţioneze cunoştinţele în ma­terie de sănătate şi securitate în muncă, a menţionat Natalia Chi­rilova, specialist principal al Fe­deraţiei Sindicatelor „Moldsindcoopcomerţ”.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com