25 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Salarizarea, în atenţia Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură

Loading
Fără categorie Salarizarea, în atenţia Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură
Salarizarea, în atenţia Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură

flsc

 

Consiliul Republican al Federaţiei Sindicatelor Lucrători­lor din Cultură (FSLC)  s-a convocat recent în ședință or­dinară. Membrii Consiliului Republican al FSLC au apro­bat cererea de retragere din funcția de vicepreședinte al federației a lui Simion Ciobanu, președinte al CSN al salariaților de la IPNA Compania „Teleradio–Moldova” și au ales-o în această funcție, prin vot unanim, pe Nadejda Andronic, șefa secției organizare, informare și educație sindicală a aparatului FSLC. Totodată, în componența Con­siliului Republican al FSLC a fost confirmat Mihai Condur, președintele Biroului de Tineret din cadrul federaţiei.

 

Un subiect important în ordi­nea de zi a acestei ședințe a fost cel cu privire la respectarea prevede­rilor Convenției colective, nivel de ramură, pentru anii 2014-2016. Preşedintele FSLC, Nicolae Garaz, a menționat că „angajatorii insti-tuțiilor de cultură au întreprins măsuri concrete pentru realizarea prevederilor Convenției colective la nivel de ramură vizând protecția drepturilor social-economice și profesionale ale angajaților. Pe parcursul acestor ani, s-a îmbu-nătățit situația în ceea ce privește recunoașterea drepturilor de ac­tivitate ale sindicatului. În majo­ritatea entităților economice din ramură s-a efectuat, în terme­nele stabilite, în baza cererilor membrilor de sindicat, încasarea cotizațiilor sindicale în conturile bancare ale organelor sindicale corespunzătoare, cu unele exce-pții”.

Raportorul a menționat că, pe parcursul perioadei menționate, nu s-au înregistrat cazuri de concedi­ere din inițiativa administrației, a liderilor sindicali pe baze obștești, fără acordul prealabil al organu­lui sindical ierarhic superior ori al organului sindical în componența căruia au fost aleși. Astfel, s-au res­pectat prevederile Codului muncii și ale Convenției colective la nivel de ramură.

„La capitolul drepturile sala-riaților și obligațiile sindicatului pot să menționez că majoritatea angajaţilor membri de sindicat au beneficiat de concedii suplimenta­re plătite pentru prestarea muncii în condiții grele și vătămătoare, pentru evenimente de familie, de concedii fără plată, de ajutor material, de indemnizații socia­le, de echipamente și materiale de protecție, de suplimente acor­date din veniturile financiare ale unității, precum și de suplimen­te la salariul de bază, în măsura posibilităților financiare, după cum este prevăzut în Convenția colectivă la nivel de ramură și în contractele colective de muncă la nivel de entitate economică”, a ac­centuat Nicolae Garaz.

Potrivit sursei citate, capito­lul salarizare rămâne a fi cel mai sensibil. „Federația va continua să ceară 

de la guvernanți majora­rea salariului minim în sectorul bugetar, astfel încât cuantumul minim garantat al acestui salariu să ajungă la nivelul minimului de subzistență”, a specificat Nicolae Garaz.

La subiectul dat s-au pronunțat şi Elena Butucel, președinta Co­mitetului sindical unit al organizațiilor sindicale primare din cadrul Direcției cultură a muni­cipiului Chișinău, Olga Mutelica, președinta Consiliului ramural Glodeni al FSLC, Vasilisa Pomet­cov, președinta Consiliului ramu­ral Comrat al FSLC, Simion Cioba­nu, președintele CSN al salariaților de la Compania „Teleradio–Mol­dova”, Larisa Șestacovschi, președinta Consiliului ramural Cău-șeni al FSLC.

La final, membrii Consiliului Republican al FSLC au fost infor­maţi despre activitatea Comitetu­lui Executiv în perioada 21 aprilie – 6 decembrie 2016.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com