Salariul mediu în cooperația de consum, în creștere

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 13.04.2018

   

sindicate.md

sindicate.md

 

Una dintre cele mai sensibile pro­bleme ale salariaților din cooperația de consum, comerț și antre­prenoriat rămâne a fi remunera­rea muncii, iar unitățile economi­ce din ramură întreprind măsuri în vederea perfecționării formelor de organizare și perfecționare a muncii.

 

Valeria Tricolici, președinta Federației „MOLDSINDCOOPCOMERȚ”, a menționat, în cadrul celei de-a V-a ședințe a Consiliului Federației, care a avut loc recent la Chișinău, că circa 90 la sută dintre unitățile din domeniu au instituit, de la 1 mai 2017, cuantu­mul garantat al salariului în sectorul real în valoare de 2380 de lei, calculat pentru un volum de muncă de 169 de ore pe lună.

„În unele unități, leafa se achită în acord, pornind de la volumul de muncă. Nivelul scăzut al veniturilor populației, care influențează direct volumul de producere și de vân­zări, se răsfrânge asupra salarizării angajaților din ramură”, a subliniat liderul sindical.

Potrivit sursei citate, în anul 2017, salariul mediu în cooperația de consum s-a mărit cu 

7,6 la sută, în comparație cu anul 2016, inclusiv în comerț – cu peste doi la sută, iar leafa angajaților care lucrează în instituțiile de învățământ, afiliate federației, a crescut cu mai bine de 8%.

„Pentru ameliorarea situației, Fe-derația „MOLDSINDCOOPCOMERȚ” orientează organizațiile sindicale să întreprindă măsuri, împreună cu an­gajatorii, pentru asigurarea salarizării angajaților conform calității, cantității și importanței sociale a muncii depu­se”, a menționat Valeria Tricolici.

„Pentru eficientizarea activității, o bună parte dintre angajatorii din ra­mură au stabilit un adaos la salariu pentru cumulare de funcții, pentru un volum sporit de lucru, pentru extin­derea zonei de executare, cumularea obligațiilor de funcție ale salariaților care lipsesc temporar. Totodată, se achită spor la leafă pentru activitate în condiții nefavorabile, pentru orele peste program în zilele de odihnă și de sărbători, spor la salariu pentru muncă prestată în timpul nopții. Con­ducerea federației permanent atra­ge atenția angajaților din domeniu asupra faptului că evoluția salariilor este luată în considerație la calcula­rea pensiilor”, a relevat președinta „MOLDSINDCOOPCOMERȚ”.

Valeria Tricolici a menționat că fe­deraţia pe care o conduce se înscrie perfect în campania CNSM  „Con­tractul colectiv de muncă – garanția drepturilor tale”. „Au fost încheiate și sunt în acțiune 104 contracte colecti­ve de muncă, dintre care 12 sunt în­cheiate de la începutul anului curent, iar alte nouă urmează a fi semnate în anul 2018, pentru o nouă perioadă”, a adăugat liderul sindical.

La cea de-a V-a ședință a Con­siliului Federației Sindicatelor din domeniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenoriatului „MOLDSINDCOOPCOMERȚ” a partici­pat și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, alți lideri sindicali și rep-rezentanți ai Guvernului. La eveni­ment au fost abordate mai multe probleme din domeniu și propuse soluții pentru ele.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.