20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Salariații, ingrijorați de situația privind securitatea muncii

Loading
Fără categorie Salariații, ingrijorați de situația privind securitatea muncii
Salariații, ingrijorați de situația privind securitatea muncii

seminar-securitatea-muncii

 

Un interes tot mai mare este atestat, în ultimul timp, din partea salariaţilor membri de sindicat faţă de normele privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Lucrătorii solicită frecvent informaţii despre aspecte cum sunt: cauzele ce duc la producerea accidentelor de muncă sau aspectele legate de evaluarea factorilor de risc.

 

Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a menţionat, în contextul unui seminar organizat recent la Institutul Muncii, că salariaţii solicită, tot­odată, şi asistenţă la constituirea în cadrul întreprinderilor a unor comitete pentru securitate şi sănătate în muncă şi organi­zarea activităţii acestora.

Elena Carchilan a remarcat că un ciclu de 15 seminare cu genericul „Sănătatea şi securitatea muncii – în atenţia sindicate­lor” este desfăşurat în prezent în diferite oraşe ale ţării noastre. Iniţial, s-a preconi­zat ca la acestea să participe câte aproxi­mativ 20 de persoane, iar ulterior s-a decis ca acest număr să fie extins, din cauza că solicitările au depăşit cu mult aşteptările.

„Noi punem accentul pe familiarizarea sindicaliştilor şi a specialiştilor abilitaţi cu funcţii legate de securitatea şi sănătatea cu prevederile cadrului normativ internaţio­nal şi ale celui naţional. Vrem ca salariaţii să cunoască obligaţiile ce stau în faţa an­gajatorilor în ceea ce priveşte crearea unor condiţii adecvate de muncă, evaluarea fac­torilor de risc, dar şi să conştientizeze şi respecte normele şi cerinţele respective”, a remarcat Elena Carchilan.

La sfârşitul săptămânii trecute, la Chi­şinău a fost desfăşurat al şaselea din cele 15 seminare regionale. La el au participat lideri ai organizaţiilor sindicale, membri ai comitetelor pentru securitate şi sănă­tate în muncă şi responsabili de aspectele în cauză de la întreprinderi din raioanele Ialoveni, Străşeni şi Anenii Noi.

Agenda evenimentului a inclus subiecte legate de cadrul juridic privind securitatea şi sănătatea în muncă, evaluarea factori­lor de risc, pericolele la locul de muncă şi factorii de risc profesional, parteneriatul social la nivel de unitate etc.

Până acum, au mai fost organizate pa­tru mese rotunde şi un atelier de lucru, iar pe lângă cele 15 seminare regionale se mai prevede organizarea unei instruiri si­milare în Găgăuzia. Ciclul de seminare se va încheia la mijlocul lunii octombrie 2015.

Activităţile respective au loc în cadrul proiectului „Instruirea sindicaliștilor privind implementarea convențiilor Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii în do­meniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, implementat de CNSM și Organizația Internațională a Muncii, cu suportul fi­nanciar al Guvernului Norvegiei.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com