23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Rodica Popescu: „Ne confruntăm cu o criză existențială provocată de o mulțime de factori interni și externi”

Loading
Fără categorie Rodica Popescu: „Ne confruntăm cu o criză existențială provocată de o mulțime de factori interni și externi”
Rodica Popescu: „Ne confruntăm cu o criză existențială provocată de o mulțime de factori interni și externi”

popescu

 

Continuăm să publicăm materiale de la Congresul III al CNSM, care a lăsat urme în conștiința și memoria multor sindicaliști. Rodi­ca Popescu a deținut funcția de șefă a Departa­mentului mass-media și relații internaționale până săptămâna trecută. Delegații la congres au aprobat candidatura sa pentru funcția de secretar confederal al CNSM, un post cu pon­dere și de mare responsabilitate. Inserăm mai jos discursul ei la forul de pe 7 iunie.

 

Stimați delegați, onorată audiență!

 

Permiteți-mi să adresez cuvin­te de mulțumire dlui Oleg Budza, pentru încrederea acordată în mo­mentul înaintării candidaturii mele la funcția de secretar confederal al CNSM.

Conștientizez seriozitatea deci­ziei luate de dl președinte și rea­lizez importanța momentului care este deja parte a istoriei mișcării sindicale autohtone.

Am reflectat minute în șir cum să-mi încep discursul pentru a fi auzită, înțeleasă și ulterior ur­mată de voi, cei care contribuiți prin reacția și deciziile luate la menținerea păcii sociale în Repu­blica Moldova.

Nu sunt în fața Dvs. pentru a vă spune că lucrurile merg bine în mișcarea sindicală moldoveneas­că.

Probabil e timpul să menționez că 

ne confruntăm cu o criză existențială provocată de o groa­ză de factori interni și externi, cum ar fi: solidaritate sindicală fragilă, poziționare combativă sporadică, parteneriat social declarativ, dialog social incoerent, liberalism excesiv și absenteism profund al comuni­cării sincere și responsabile între toți actorii societății moldovenești.

E timpul să alegem, stimați membri de sindicat!

Ne lăsăm manipulați de simțul natural al frustrării? Admitem pre­siunea colectiva? Acceptăm inechi­tatea socială ca pe o normalitate?

Sau ne conjugăm eforturile pentru a întări corabia justiției so­ciale, a consolida liderismul sin­dicalist, a opri furtuna economiei informale?

Fiecare dintre noi are un răs­puns formulat în funcție de postul pe care îl deține, de echipa care-i stă în spate și de crezul format de-a lungul anilor.

Răspunsul meu este că, în pri­mul rând, trebuie să recunoaștem că avem multe probleme neso-luționate. Pornind de la rata înaltă a ocupării neformale, de la ata­curile lansate asupra garanțiilor sociale fundamentale și înaintând spre indicatori modești în ceea ce privește sănătatea și securitatea salariaților.

Un alt răspuns este că trebu­ie să nu uităm că membrii CNSM și societatea în întregime ne pri­vesc!

Și atunci când suntem în vizorul societății, aceasta se întreabă: Va fi oare CNSM capabilă să sporească calitatea dialogului social la toate nivelurile?

Va fi oare CNSM aptă de a for­tifica rolul contractului colectiv de muncă, asigurându-i recunoaștere de către toate părțile?

Va reuși oare CNSM să se facă auzită atunci când mii de salariați sunt puși în situația de a-și cerși salariile pe care le merită?

Va putea CNSM să convingă fac­torii de decizie ai Republicii Mol­dova privind necesitatea adoptării unor reforme bine gândite, care ar scuti ulterior o națiune întreagă de retrăirea unor emoții negative pri­vind impactul dureros și discrimi­natoriu al acestor reforme?

Știu că mulți dintre voi aveți răspunsuri la aceste întrebări, de altfel, cum am și eu.

Răspunsul meu este: Cuvintele trebuie susținute de acțiuni!

Noi trebuie să arătăm poporului nostru că dorim și putem să-i apă­răm interesele social-economice.

Prin urmare, pornind de la responsabilitățile statutare ale funcției de secretar confederal, sunt dispusă să contribui pentru:

A continua misiunea realiza­tă mai mult decât profesionist și echidistant de regretatul Nicolae Suruceanu, fost secretar confede­ral al CNSM;

A crește rolul CNSM în calitate de partener social;

A asigura realizarea eficientă a politicilor sindicale;

A dinamiza dialogul între părțile constituente ale CNSM;

A spori importanța valorilor eu­ropene și a facilita transpunerea acestora în practica sindicală au­tohtonă.

Stimați membri de sindicat! Fi­ind adepta ideii că viața este alcă­tuită din contradicții, recunosc că sunt persoana care crede în soluții pragmatice, în flexibilitate, creati­vitate și inovație.

Și oricât de banal ar suna finalul discursului meu, țin să vă comunic că cea mai eficientă tehnică de mo­dernizare a CNSM este dialogarea sinceră, asumată și consecventă atât în interior, cât și în exterior.

Vă îndemn să fim cu mințile deschise și să nu ne temem de a da greș în anumite situații, căci nu cel mai mare, cel mai deștept sau cel mai bun va supraviețui, dar cel care se adaptează mai repede.

Vă mulțumesc pentru atenție și mizez pe votul Dvs., care va însem­na pentru mine acordul dat în fa­voarea curajului, a responsabilității, angajamentului și dorinței de a consolida fundamentul CNSM în raport cu ziua de MÂINE!

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com