Roboții intră timid, dar sigur, pe piața muncii

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 22.04.2018

   

awaker.cn

awaker.cn

 

Organizația Internațională a Muncii a făcut, recent, public un studiu în care se arată că 60 la sută dintre locurile de muncă existente în prezent riscă să dispară, locul mun­citorilor urmând să fie ocu­pat de către roboți. În fața evoluțiilor tehnologizării vor cădea pradă mai întâi țările dezvoltate precum Statele Unite ale Americii, Japonia, Germania, și rând pe rând, vor urma și celelalte. Potrivit aceluiași studiu, 65 la sută dintre studenții de acum vor avea meserii care sunt pe cale de dispariție.

 

Dezvoltarea tehnologiilor și riscurile pe care le aduce cu sine pentru salariați a fost și temă de discuție la cea de-a IV-a Conferință științifico-practică in-ternațională „Conflictele sociale de muncă în Rusia și în lume”, din Sankt Petersburg, la care a parti­cipat și Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova.

„Dezvoltarea tehnologiilor și felul cum va influența aceasta asupra siguranței salariaților a fost una din temele la care s-a acordat o atenție deosebită în ca­drul conferinței. S-a dat exemplul Statelor Unite ale Americii, unde, 

potrivit unor analize, până în anul 2026, un milion de salariați ame­ricani vor pierde locurile de mun­că, fiindcă profesiile lor nu vor mai exista. Vor fi afectate toate țările, începând cu cele dezvolta­te. Am privit și un fragment dintr-un film cu secvențe de la o fabri­că de textile. Acolo lucrau 600 de roboți și doar doi operatori. Totul e automatizat, productivitatea muncii e înaltă. Pentru patroni e mai simplu cu roboți, care n-au pretenții la salarii, pachet soci­al, nu-și revendică drepturile”, a menționat Oleg Budza, care a afirmat că în aceste condiții rolul sindicatelor e mare, pentru a pro­teja drepturile salariaților.

Înlocuirea muncitorilor cu roboți a constituit tema mai multor studii internaționale, deoarece nu doar sindicatele și OIM sunt îngrijorate de ce va fi în următorii ani. Potrivit unui studiu al com­paniei de consultanță McKinsey din SUA, până în 2030, între 400 de milioane și 800 de milioane de angajați vor fi înlocuiți de roboți la nivel global. Dintre aceștia, până la 375 de milioane de oa­meni, adică aproximativ 14% din forța de muncă la nivel global, vor trebui să se orienteze către categorii ocupaționale complet diferite.

În China, de exemplu, aproxi­mativ 12% dintre angajați (pes­te 102 milioane de oameni) vor trebui sa își găsească noi înde­letniciri în următorul deceniu. Impactul va fi mai redus în țările mai sărace, pentru că acestea nu își vor permite noile tehnologii. În afară de locurile de muncă din fabrici sau depozite, ar putea fi înlocuite de automatizare joburi care presupun sarcini repetitive și predictibile, precum cele care țin de domeniul financiar, de dome­niul paralegal, de contabilitate. În același timp, vor continua să fie desfășurate de oameni activități care implică managementul per­soanelor, interacțiuni sociale. Va fi nevoie de mai multe locuri de muncă în domeniul sănătății.

Pe de altă parte, compania auto Mercedes-Benz a demon­strat că nu există motive serioase de îngrijorare. Producătorul de mașini a înlocuit unii dintre roboți cu oameni, pentru că sisteme­le automatizate nu se descurcă la fel de bine când vine vorba de realizarea unui lucru ce nece­sită un grad ridicat de persona­lizare.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.