23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Revendicările FSEŞ, adresate Guvernului, Parlamentului şi Preşedintelui țării

Loading
Fără categorie Revendicările FSEŞ, adresate Guvernului, Parlamentului şi Preşedintelui țării
Revendicările FSEŞ, adresate Guvernului, Parlamentului şi Preşedintelui țării
protest-profesori

Foto: vocea.md

 

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Re­publica Moldova (FSEŞ), care apără drepturile şi interesele celor circa 120 000 de membri de sindi­cat din ramură, aduce la cunoştinţa opiniei publice din ţară că Apelul adresat Guvernului Republicii Moldova la 3 octombrie 2016,  de a se găsi o soluţie pentru majorarea salariilor în ramura învăţămân­tului, a fost, practic, neglijat.

 

În acest moment, situaţia social-economică a membrilor de sindicat din ramură, atât angajaţi, cât şi studenţi, este într-un declin continuu, cauzat de salarizarea insuficientă, majorarea vertiginoasă a preţurilor la produse, medicamente şi servicii.

Cele mai mici venituri salariale se atestă la personalul di­dactic-auxiliar şi nedidactic şi constituie 1000-1600 de lei, cuantumul salariului pentru I categorie de calificare a Reţelei tarifare unice nefiind modificat de la 1 octombrie 2014. Ra­portul dintre salariul mediu în învăţământ şi cel din economia  naţională este de  79,6%, iar salariul de funcţie al unui cadru didactic cu studii superioare constituie doar 57% din salariul mediu din economia naţională.

În pofida apelurilor noastre, în Bugetul de Stat pentru anul 2017 nu au fost  prevăzute mijloace financiare pentru a redre­sa situaţia în care s-a ajuns.

 

În această ordine de idei şi în scopul:

– stopării declinului continuu al situaţiei materiale a anga­jaţilor din sfera educaţiei şi cercetării,

– scoaterii din situația umilitoare a personalului didactic-auxiliar şi celui nedidactic,

– lichidării discrepanţei dintre nivelul salariului mediu în economia naţională şi salariul mediu al personalului di-dactic,

CEREM:

1. Egalarea salariului pentru categoria I de salarizare a Rețelei tarifare unice cu mărimea minimului de existenţă, în­cepând cu 1 ianuarie 2017.

2. Majorarea salariului de funcţie al personalului didactic şi ştiinţifico-didactic cu 50%, începând cu 1 ianuarie 2017.

3. Majorarea indemnizaţiilor unice acordate tinerilor spe­cialişti din ramură, la plasarea în câmpul muncii, stabilindu-le în mărime de 50 de mii de lei (studii medii speciale) şi, re­spectiv, 70 de mii de lei (studii superioare).

4. Reducerea, începând cu 01.01.2017, a normei didactice pentru tinerii specialişti, în primii trei ani de activitate, la 75% pentru un salariu de funcţie.

5. Recalcularea anuală, necondiţionată, a cuantumului pensiilor pentru pensionarii încadraţi în câmpul muncii.

6. Majorarea cuantumului burselor de studii cu 20 la sută, începând cu 1 ianuarie 2017.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com