20 ianuarie 2019
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Retragerea cererii de demisie. Concediere în legătură cu pierderea încrederii

Loading
Cetăţeanul şi legea Retragerea cererii de demisie. Concediere în legătură cu pierderea încrederii
Retragerea cererii de demisie. Concediere în legătură cu pierderea încrederii
uem-metz.fr

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Retragerea cererii de demisie

 

Am solicitat demisia imediat după expirarea concediului anual de odihnă, la 20 iunie anul curent. Cererea am depus-o după cum prevede legea, cu 14 zile calendaristice înainte. Însă după patru zile de la depunerea cererii am fost anunțat să ridic carnetul de muncă în urma demisiei, deși între timp au apărut motive pentru a-mi retrage cererea. Are oare anga­jatorul dreptul să schimbe data demisiei fără acordul meu?

Anatol Gheorghiță, Chișinău

 

Angajatorul nu are un asemenea drept. Demisia salariatului con­stituie un drept al acestuia, care poate fi realizat în condițiile legii numai din proprie iniţiativă, anunțând despre aceasta angajatorul prin cerere scrisă cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea terme­nului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea. Timp de şapte zile calendaristice de la data de­punerii cererii de demisie, potrivit art. 85, alin. (4) din Codul muncii, salariatul are dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. În acest caz, angajatorul este în drept să-l disponibilizeze pe salariat numai dacă, până la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract in­dividual de muncă cu un alt salariat.

În cazul dumneavoastră, angajatorul urma să vă accepte demisia, după cum ați solicitat, la 20 iunie anul curent sau, după caz, să vă propună și să conveniți la o altă dată pentru încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților, în temeiul art. 821 din Codul muncii.

 

Concediere în legătură cu pierderea încrederii

 

Care sunt condițiile principale pentru concedierea salariatu­lui în baza art. 86 alin. (1), lit. k) din Codul muncii (pentru pierderea încrederii)?

Anatol Luchian, Criuleni

 

Art. 86 alin. (1), lit. k) din Codul muncii poate constitui temei de concediere a salariatului dacă acesta: mânuiește nemijlocit va­lori bănești sau materiale, are acces la sistemele informaționale ce aparțin angajatorului sau administrate de angajator.

Una din condițiile principale ale concedierii în baza art. 86 alin. (1)  lit. k) din Codul muncii este respectarea cerințelor din art. 206-210 din Codul muncii privind modul și condițiile de aplicare a sancțiunilor disciplinare (sub formă de concediere).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com