23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Responsabilii de reforme trebuie să ţină cont că speranţa de viaţă la noi e mai mică decât în UE

Loading
Fără categorie Responsabilii de reforme trebuie să ţină cont că speranţa de viaţă la noi e mai mică decât în UE
Responsabilii de reforme trebuie să ţină cont că speranţa de viaţă la noi e mai mică decât în UE

fscre

 

„În Republica Moldova este necesară majorarea vârstei de pensionare, dar respon­sabilii care fac reforme tre­buie să ţină cont de faptul că speranţa de viaţă şi nivelul de trai în ţară sunt mai mici decât în UE”.

 

O declaraţie în acest sens a făcut în săptămâna curentă Margareta Strestian, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucrăto­rilor din Industria Chimică şi Re­surse Energetice, în cadrul celei de-a VII-a Conferinţe de dare de seamă şi alegeri a Organizaţiei de Femei din cadrul federaţiei.

„La etapa actuală, în ţară se implementează directive ale Uni­unii Europene, conform Acordu­lui de Asociere RM-UE, e un lu­cru de salutat. În acest context, ni se cere să majorăm vârsta de pensionare. Totodată, o bună parte a salariaţilor de la între­prinderile de ramură vor ca să se mențină vârsta de pensionare de 57 de ani pentru femei şi de 62 de ani pentru bărbaţi. Lideri sindicali de la mai multe unităţi din domeniile respective au co­lectat semnături în acest sens”, a menţionat Margareta Strestian.

La respectiva conferinţă, eve­niment care are loc o dată la doi ani, a fost aprobată lista nomina­lă a Consiliului Organizaţiei de Femei de la FSCRE, a fost aleasă componenţa Biroului Executiv al organizaţiei și adoptat un nou regulament al Organizaţiei de Femei.

În calitate de preşedintă a Or­ganizaţiei de Femei din cadrul federaţiei amintite a fost realea­să Inga Gâscă, salariată la SRL „Bălţi-Gaz”. Ca vicepreşedintă a organizaţiei a fost aleasă Viorica Spânu, angajată la SRL „Lukoil–Moldova”.

Inga Gâscă, preşedinta Or­ganizaţiei de Femei din cadrul FSCRE, a trecut în revistă acti­vităţile din anul curent ale sin­dicalistelor. „În februarie, Con­siliul de Femei de la CNSM a desfăşurat o masă rotundă, unde a adoptat o rezoluţie prin care a cerut majorarea salariului minim pe ţară până la nivelul minimului de subzistenţă. La 23 mai, Orga­nizaţia de Femei din cadrul fede­raţiei a desfăşurat, pentru prima dată, o şedinţă consacrată Zilei Internaţionale a Mamelor, după care a înaintat Guvernului mai multe revendicări”, a  specificat Inga Gâscă.

Ana Moldovanu, consultant superior în Departamentul orga­nizare, educaţie şi informare din cadrul CNSM, a vorbit despre 

ce prevede legislaţia în vigoare la capitolul protecţia femeilor la lo­curile de muncă şi despre negoci­erea unor drepturi suplimentare pentru femei. Ana Moldovanu a menţionat că CNSM se pronunţă pentru majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului de la 3100 la 6000 de lei pentru pri­mul copil şi de la 3400 la 6500 de lei pentru al doilea sau urmă­torul copil. Totodată, sindicatele insistă ca indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani să constituie 35 la sută din salariul mediu al mamei şi nu 30 la sută, cum este în prezent.

La finele conferinţei, femeile sindicaliste din cadrul federaţiei conduse de Margareta Strestian au beneficiat de un training, pe care l-a susținut psihologul şi expertul în comunicare Angela Cojocaru, preşedinta Asociaţiei Obşteşti „Centrul de Asistenţă Psihologică şi Socială „Oportu­nitate”. Angela Cojocaru a vorbit despre comunicarea în cadrul or­ganizaţiei, managementul stre­sului la locul de muncă, posibi­lităţile de integrare a femeilor în societatea modernă.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com