28 februarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Respectarea legislației muncii, în atenția sindicatelor din cultură

Loading
Fără categorie Respectarea legislației muncii, în atenția sindicatelor din cultură
Respectarea legislației muncii, în atenția sindicatelor din cultură

sindicate-cultura

 

Comitetul Executiv (CE) al Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Cultură (FSLC) s-a întrunit, recent, într-o ședință ordinară. Conform Planului de activitate pentru semestrul I al anului 2017, participanții s-au pronunțat asupra chesti­unii „Cu privire la activitatea Administrației Publice Locale (APL) și organelor sindicale ale Consiliului ramural Ialo­veni al FSLC, administrației și organelor sindicale din ca­drul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN), în vederea respec­tării legislației muncii și pre­vederilor Convenției Colective (nivel de ramură)”.

 

Referitor la acest subiect, în urma verificării activității APL, primăriei or. Ialoveni și MNEIN, o informație la temă a fost pre­zentată de Tatiana Cazacu, șefa Secției protecție juridică și social-economică a aparatului Consiliu­lui Republican al FSLC. Potrivit ei, în mare parte, administrația aces­tor instituții respectă prevederile legislației muncii și a Convenției Colective, iar membrii de sindicat beneficiază de concedii supli­mentare de odihnă, conform pre­vederilor Convenției și Contractu­lui colectiv de muncă.

În instituțiile verificate s-a con­statat că există Regulament de ordine interioară și fișe de post, registrul de evidență a carnete­lor de muncă. Sunt respectate de către administrație drepturile sin­dicatului la informație, conform prevederilor art. 386 din Codul muncii și art. 23 din Legea sindi­catelor.

Salariații care activează în condiții vătămătoare beneficiază de 

spor la salariu, conform hotărârilor de Guvern, însă achita­rea acestui spor se efectuează fără documente justificative. De aceea, s-a recomandat aplicarea evaluării exprese, conform Ho­tărârii Guvernului nr. 1335 din 10.10.2002 despre aprobarea Re­gulamentului cu privire la evalua­rea condițiilor de muncă și modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări, pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare ce țin de munca prestată în condiții nefa­vorabile.

O altă chestiune din ordinea de zi a ședinței a vizat activita­tea organizatorică, educațională și informațională în organizațiile sindicale de la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” și SA „Moldova-film”. În cadrul ședinței, s-a menționat faptul că liderul organizației sindicale de la Opera Națională  a depus eforturi considerabile în vederea moti­vării apartenenței la sindicat și a majorării numărului de membri, efectivul acestei organizații sin­dicale sporind de la 341 mem­bri la 01.01.2016 la 466 membri la 01.01.2017. Deși se depun eforturi în vederea consolidă­rii organizaționale, totuși mai sunt unele rezerve în activitatea organizațiilor sindicale supuse verificării.

În special necesită intensifi­carea activității de motivare a

apartenenței la sindicat a sala-riaților din cadrul SA „Moldova-film”. Prin hotărârea adoptată de membrii Comitetului Executiv al FSLC, s-a recomandat liderilor și membrilor  organizațiilor sindicale menționate să întreprindă măsuri concrete în vederea îmbunătățirii activității în conformitate cu pre­vederile statutare și actele nor­mative în vigoare și informarea colegilor despre acțiunile între­prinse de sindicate.

 

Nadejda ANDRONIC, vicepreședinte al FSCL

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com