6 decembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Respectarea drepturilor la muncă, preocupare primordială

Loading
Fără categorie Respectarea drepturilor la muncă, preocupare primordială
Respectarea drepturilor la muncă, preocupare primordială

 

 

sindindcomservice

Foto: arhivă personală

Lezarea şi strâmtorarea drepturilor şi a intereselor angajaţilor, ignorarea de către an­gajatori a obligaţiilor ce rezultă din contractele colective de muncă şi din convenţia colectivă la nivel de ramură rămâne a fi una dintre principalele surse ale conflictelor ce se produc în cadrul întreprinderilor din sfera deservirii sociale şi a producerii de mărfuri, a declarat Ana Selina, preşedinta Comitetului Republican al Sindicatului Lu­crătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” la ultima şedinţă lărgită a Prezidiului Comitetului Republican al sindicatului respectiv.

 

De obicei, comitetele sindicale care funcţionează în cadrul în­treprinderilor din aceste dome­nii preferă să se implice la fază iniţială, adică atunci când litigi­ile se află în faşă, procedând la rezolvarea problemelor apărute pe cale amiabilă, mai precizează Ana Selina.

Bunăoară, graţie intervenţiei la momentul oportun a comi­tetelor sindicale de la o serie de întreprinderi de profil din ţară, precum SA „Apă-Canal”, ÎM „Parcul Urban de Autobuze”, SA „Modern-service” din Căuşeni, ÎM „Apă-Canal” din Drochia, Di­recţia generală locativ-comunală şi amenajare din municipiul Chi­şinău şi altele, au fost aplanate un şir de conflicte de muncă pri­vind majorarea reală a salariilor angajaţilor.

Acest lucru s-a făcut în cores­pundere cu hotărârile Guvernu­lui ce ţin de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real al economiei, de retribuire a muncii în zilele de sărbătoare ne­lucrătoare, acordarea ajutorului material tuturor angajaţilor pen­tru perioada de concediu, men­ţinerea locurilor de muncă ce urmau să fie lichidate, ca urmare a deciziei de reducere a statelor de personal şi de altă natura care au condus la atenuarea tensiuni­lor sociale din cadrul colectivelor respective.

 

Trei mii de persoane au beneficiat de protecția sindicatului

 

Doar în decurs de şapte luni ale anului curent, potrivit Tatia­nei Cernîşev, specialist principal al Comitetului Republican al Sin­dicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”, ca urmare a exercitării controlu­lui permanent de către comite­tele sindicale asupra acţiunilor administraţiilor întreprinderilor de ramură, au fost identificate mai bine de 40 de cazuri de aba­teri de la normele de muncă, de lezare a drepturilor şi intereselor angajaţilor, membri de sindicat. Tatiana Cernîşev a mai precizat că, în această perioadă, de pro­tecţia juridică reală a Sindica­tului Lucrătorilor din Sfera De­servirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” au beneficiat trei mii de persoane.

Ana Selina a remarcat că la momentul de faţă angajatorii derulează o adevărată ofensivă ce ţinteşte limitarea drepturilor angajaţilor şi a organizaţiilor sin­dicale din domeniile respective. Membrii organizaţiilor sindicale sunt ameninţaţi că-şi vor pierde locurile de muncă în cazurile în care vor denunţa cazurile de în­călcare a legislaţiei muncii.

Astfel încât preşedinţii comi­tetelor sindicale primare se văd nevoiţi să recurgă la metode dis­crete, adecvate, precum audierea personală a membrilor de sindi­cat, consultarea lor în probleme de drept şi de ordin social, in­struirea în cadrul unor seminare organizate anume în acest scop, insuflându-le mai mult curaj, în­sufleţindu-i pe membrii organi­zaţiilor sindicale.

Tocmai pentru a stăvili por­nirile agresive ale angajatorilor care atentează la drepturile de muncă ale salariaţilor, membri de sindicat, Comitetul Republi­can al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindind­comservice” a decis să intensifi­ce responsabilitatea personală a conducătorilor organizaţiilor sindicale primare asupra stării activităţii juridice în cadrul între­prinderilor din ramura dată.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com