23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Relațiile de muncă, securitatea și sănătatea, discutate de cadrele didactice

Loading
Fără categorie Relațiile de muncă, securitatea și sănătatea, discutate de cadrele didactice
Relațiile de muncă, securitatea și sănătatea, discutate de cadrele didactice

seminar-cnsm

 

Cadrul juridic, managementul activității în domeniul securității și sănătății în muncă, factori de risc pro­fesional, dar și care ar fi răspunderea pentru încălcarea actelor normative ale securități în muncă și care ar fi primul ajutor în caz de accidentare au fost temele discuției în cadrul unui seminar care a avut loc timp de două zile și unde au luat parte circa 60 de manageri și cadre didactice. De ase­menea, aceștia au fost instruiți cum ar trebui să aibă loc atestarea locuri­lor de muncă în cadrul instituției.

 

„Vreau să vă spun că, în urma unor verifi­cări, s-a adeverit că nu este corect atestat lo­cul de muncă. Formatorii noștri i-au instruit cum să fie efectuată corect această atesta­re”, ne-a spus Margareta Sârbu, președinta Consiliului municipal Chișinău al Federației Sindicale a Educației și Științei.

 

Condițiile nocive: mai bine să fie înlăturate decât compensate

 

O altă temă pusă în discuție în cadrul se­minarului a fost: condițiile nocive de mun­că.  „Dacă în Republica Moldova nu ar fi lo­curi nocive de muncă, ar fi cu mult mai bine. Ar fi bine să avem un salariu decent, locuri de muncă normale, însă pentru aceasta mai avem mult de făcut. Astăzi scopul nostru este să depistăm condițiile nocive de mun­că și să veghem ca acestea să fie compen­sate, dacă nu le putem înlătura. În condiții nocive muncesc bucătăresele, bibliotecarii, laboranții etc.”, susține Margareta Sârbu.

Referindu-se la condițiile nocive de mun­că, șefa Inspectoratului Sindical de Muncă, Elena Carchilan, a spus că 

sindicaliștii tind ca locurile de muncă să corespundă cerin­ţelor minime de securitate şi sănătate, nu promovează compensarea muncii pentru condiții nocive, dar atâta timp cât nu sunt înlăturate, să se achite acel spor la salariu pentru munca în condiții nocive. Inspecto­ratul Sindical de Muncă are drept sarcină principală „asigurarea aplicării dispoziţiilor actelor legislative şi a altor acte normative re­feritoare la condiţiile de muncă şi la protec­ţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor, ca persoanele să nu aibă diferite consecințe asupra sănătății la locul de muncă”.

„Sporul pentru munca prestată în condiții nefavorabile se stabilește conform Regula­mentului cu privire la evaluarea condițiilor de muncă și modul de aplicare a listelor ra­murale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca pre­stată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1335 din 10 oc­tombrie 2002. Atestarea locurilor de mun­că urmează a fi efectuată de către o comisie formată din cel puțin trei persoane, care reprezintă angajatorul şi salariaţii şi care au pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

De ce managerii instituțiilor de învă-țământ au fost chemați să fie instruiți? Pentru că anume ei se fac responsabili de sănătatea și securitatea la locul de muncă și trebuie să cunoască actele legislative și nor­mative în acest domeniu.

„Pentru că este vorba de lucrul cu copiii, sunt multe cerințe. Angajatorul trebuie să asigure ca fiecare salariat să beneficieze de o pregătire suficientă și adecvată în privința securității și a sănătății. Sunt multe aspecte pe care trebuie să le cunoască mai întâi un director de liceu. Deoarece angajatorul, con­form legii, este responsabil și obligat să im­plementeze actele normative ce țin de secu­ritate și sănătatea în muncă, dar și salariații, la rândul lor, trebuie să însușească și să res­pecte instrucțiunile respective”, a spus Ele­na Carchilan.

Nu au lipsit din discuții nici chestiuni ce țin de regimul de muncă și de odihnă. Întrebați dacă respectă cadrul juridic și normele pri­vind securitatea și sănătatea în muncă, ma­nagerii instituțiilor de învățământ susțin că le respectă… în măsura posibilităților.

„Facem tot ce este posibil, deoarece condițiile de muncă și cele de realizare a sarcinilor unui cadru didactic sunt baza succesului. Vreau să-mi exprim regretul că în ultima lună au fost sistate plățile pentru muncă nocivă. Motivul este lipsa de bani, dar sper că de la 1 ianuarie se va reveni la compensații”, ne-a spus Boris Volosatâi, directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din capitală. El a ținut să precizeze că ,,astfel de seminare sunt binevenite, pen­tru că apar noi prevederi legale care trebuie respectate, implementate, altfel rămânem în urma trenului”, a conchis Boris Volosatâi.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com