Regândire a strategiilor de negociere a drepturilor pentru salariaţi

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 12.02.2018

   

sindicons

 

Un şir de contracte colective de muncă vor fi negociate în acest an la unităţile din con­strucţii. Reprezentanţii sala­riaţilor spun că, pentru de­mararea acestui proces, este necesar mai întâi să fie consti­tuită comisia pentru consul­tări şi negocieri colective de ramură. Între timp, liderii sin­dicali din acest domeniu sunt instruiţi în materie de negoci­eri colective. 

 

Licenţiat în materie de negoci­eri colective, Victor Talmaci, pre­şedintele Federaţiei „Sindicons”, a declarat, în contextul unei instru­iri recente, că este esenţial ca în textele contractelor ce vor fi ne­gociate în acest an să fie acordată atenţie la o serie de lucruri ele­mentare şi necesare. Acestea tre­buie să ţintească spre o creştere economică la unitate, o majorare de salarii, condiţii de muncă mai bune etc.

„Atunci când se aşează la masa de negocieri, partenerii sociali tre­buie să înţeleagă că au a identifi­ca avantaje pentru ambele părţi. Or, sindicatul nu este interesat ca întreprinderea să falimenteze. La rândul său, angajatorul trebuie să manifeste grijă nu doar faţă de întreprindere, ci şi de salariaţi”, a subliniat Victor Talmaci.

În prezent, însă, la nivelul aces­tei ramuri a economiei, partene­riatul social şchiopătează. Drept urmare, nu există 

destulă clarita­te în ceea ce priveşte negocierile colective nici pentru cei de la uni­tăţile economice. În consecinţă, în ultimii ani, au fost negociate şi încheiate contracte colective de muncă la mai puţin de jumătate dintre unităţile din construcţii la care activează organizaţii sindica­le primare. Anterior, acest nivel a fost de 75 la sută.

Ca reacţie la o decizie a CNSM prin care 2018 a fost declarat anul contractelor colective de muncă, participanţii la conferinţa anuală a Federaţiei „Sindicons” au decis să susţină acest demers al sindi­catelor. Astfel, după instruirea tu­turor sindicaliştilor din construcţii, experţii acestui sindicat de ramu­ră vor acorda suport şi în cadrul negocierilor ce vor fi desfăşurate la unităţi.

Conform legii, interesele sala­riaţilor de la unitate la negocierile colective sunt promovate de co­mitetul sindical, iar în lipsa lui – de alţi reprezentanţi. Dreptul de a iniţia şi a participa la negocieri îl au ambele părţi, iar tratativele trebuie să înceapă în cel mult şap­te zile de la înregistrarea solicită­rii. Contractul colectiv de muncă intră în vigoare din momentul semnării lui de către părţi sau de la data stabilită în document. În caz că părţile nu ajung la o înţele­gere în termenul stabilit de lege, acestea sunt obligate să semneze contractul doar pentru clauzele acceptate.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.