23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Recunoașterea drepturilor lucrătorilor casnici și îngrijitorilor din UE

Loading
Fără categorie Recunoașterea drepturilor lucrătorilor casnici și îngrijitorilor din UE
Recunoașterea drepturilor lucrătorilor casnici și îngrijitorilor din UE
freelancers

Foto: theamericangenius.com

 

Lucrătorii și îngrijitorii casnici, ma­joritatea cărora sunt femei migran­te, ar trebui să aibă un statut oficial în UE. Recunoașterea muncii lor ca locuri de muncă „reale” ar descuraja exploatarea, munca forțată și trafi­cul de ființe umane, se arată într-o rezoluție votată recent de deputații europeni. Aceștia au recomandat sta­bilirea modelelor ușor gestionabile în reglementarea relațiilor juridice angajator-lucrător, citând exemplul Belgiei și al Franței, pentru a elimina precaritatea și munca casnică nede­clarată.

 

„Lucrătorii casnici și îngrijitorii ne per­mit să ne urmăm carierele și să ne bucurăm de viața socială. Noi le încredințăm casele noastre, copiii noștri, părinții noștri. Dar ei sunt invizibili, nedeclarați, victime ale nesiguranței și excluziunii sociale. Cei mai mulți dintre aceștia sunt femei, care lucrea­ză cu program de lucru prelungit, fără zile libere (infografic), fără asigurare medicală și contribuții la pensie, a declarat raportorul Kostadinka Kuneva (GUE/NGL, EL).

„Îmbătrânirea populației și faptul că feme­ile intră pe piața forței de muncă înseamnă că avem o nevoie și mai mare de ele. Cu toate acestea, statele membre ale UE continuă să le permită să lucreze în economia gri”, a adă­ugat ea.

Rezoluția a fost aprobată prin 279 de vo­turi, cu 204 abțineri.

 

Demnitate pentru lucrătorii casnici

 

Lucrătorii casnici și îngrijitorii trebu­ie incluși în toate legile ce țin de muncă, asistența medicală, socială și de lupta împo­triva discriminării, să aibă posibilitatea de a se alătura sindicatelor, se spune în rezoluția deputaților europeni. În plus, statele membre ale UE ar trebui să asigure un acces mai larg la asistența medicală de calitate la prețuri accesibile, de exemplu, pentru copii sau per­soane vârstnice, astfel încât să se reducă an­gajarea ilegală a îngrijitorilor, dar ar trebui să ofere și opțiuni de carieră viabile și legale pentru acești lucrători casnici în serviciile de asistență socială.

Deputații cer o „profesionalizare” a mun­cii casnice pentru a transforma munca pre­cară și nedeclarată a femeilor în locuri de muncă recunoscute, care ar oferi 

și drepturi la protecție socială. De asemenea, ei cer Co­misiei Europene să propună un cadru pen­tru recunoașterea statutului personalului de îngrijire non-profesional, care le-ar oferi o remunerație și o protecție socială în perioada în care îndeplinesc sarcinile de îngrijire.

 

Combaterea traficului și abuzului împotriva femeilor imigrante

 

Majoritatea lucrătorilor casnici și a îngri­jitorilor sunt femei imigrante, cea mai mare parte dintre ele nefiind cu actele în regulă, se arată în text, care subliniază faptul că incluzi­unea lor socială și culturală este posibilă prin integrarea lor pe piața muncii.

Numai metodele de control adecvate și sancțiunile pot opri traficul de persoane și exploatarea financiară a lucrătorilor casnici, consideră deputații europeni.

În vederea îmbunătățirii legislației și a practicilor naționale de muncă, în 2011, OIM a adoptat Convenția privind lucrătorii casnici (nr. 189) și Recomandarea privind lucrătorii casnici (nr. 201).

Aceste două acte au devenit cele mai im­portante instrumente în ceea ce privește principiile de bază și standardele minime de muncă pentru sectorul dat.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com