Realizare. Ion Pîrgaru, academician, membru al Academiei Internaționale a Telecomunicațiilor

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 12.03.2018

   

pirgaru-academician

 

Ion Pîrgaru, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații, este academician și membru al Academiei Internaționale a Telecomunicațiilor. Vestea despre conferirea onorificului titlu Ion Pîrgaru a primit-o în cadrul Congresului VI al FSCM, fiindu-i înmâ­nat documentul oficial ce dovedește acest lucru.

 

Nu e simplu să devii membru al Aca­demiei Internaționale a Telecomunicațiilor (AIT). De-a lungul anilor, Ion Pîrgaru a obținut mai multe succese în domeniul social, lucru ce nu putea să rămână nea­preciat. Este rodul a zeci de ani de mun­că. Ion Pîrgaru, împreună cu colaboratorii Catedrei igiena muncii din cadrul Uni-versității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, au re­alizat și editat mai multe lucrări la tema condiții de muncă la lucrul cu terminale­le video. Studiul s-a făcut concomitent la Sankt Petersburg, Kiev și Chișinău. Ulteri­or, lucrarea servea drept bază didactică la orele predate la Institutul Internațional de Analiză în domeniul securității și igienei muncii.

„Am prezentat mai multe lucrări ela­borate de-a lungul anilor la Academia Internațională a Telecomunicațiilor prin intermediul sindicatelor lucrătorilor din comunicații, care sunt și fondatorii acade­miei. Astfel, munca mea a fost apreciată și mi s-a conferit acest titlu onorific”, ne-a spus Ion Pîrgaru, președintele FSCM.

Acest titlu îi oferă posibilitatea să 

par­ticipe la toate ședințele internaționale ale academiei. De asemenea, Ion Pîrgaru îi va putea promova pe tinerii care au nevoie ca articolele lor să fie publicate în revis­te internaționale. Totodată, Ion Pîrgaru a propus conducerii Academiei să deschidă o filială și la Chișinău.

Academia Internațională a Telecomu-nicațiilor este o asociație benevolă de savanți mari, manageri notorii și specialiști de înaltă clasă. Asociația se întemeiază pe comunitatea obiectivelor teoretice și practice pentru dezvoltarea comunicațiilor informaționale. Academia își desfășoară activitatea pe teritoriul Federației Ruse, precum și pe teritoriul țărilor unde sunt înființate filiale ale AIT și unde locuiesc și lucrează academicieni ai AIT. În prezent, academia are peste 600 de academicieni din peste 30 de țări, care reprezintă mai mult de 300 de organizații.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.